Lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling

De inzet van het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling is het bevorderen van participatie en stedelijke ontwikkeling. De nadruk ligt op stadsregio Utrecht, waar de Hogeschool Utrecht haar inbedding heeft. Daarbij richt het lectoraat zich primair op de sociale kant van participatie en stedelijke ontwikkeling: het verbeteren van de kwaliteit van samenleven. Dat kan het niet alleen. Gegeven de complexiteit van veel sociale vraagstukken in de stedelijke context, is het streven om samen te werken in multidisciplinaire projecten waarbij ook fysieke en/of economische kanten van de betreffende praktijken in het geding zijn.

Het lectoraat werkt door het doen van praktijkgericht onderzoek aan de ontwikkeling van sociale, pedagogische en educatieve vraagstukken, als aangrijpingspunt voor participatie en stedelijke ontwikkeling. Daarbij worden de betreffende werkvelden en professies niet los van elkaar beschouwd, maar ligt de nadruk juist op de onderlinge samenhang. Dat noemen we het sociaal-pedagogisch-educatief ecosysteem. We richten ons nadrukkelijk op de dwarsverbanden of relaties tussen de betreffende werkvelden, professies en opleidingen. Met het onderzoek is het lectoraat ook dienstbaar aan het onderwijs van de HU, vooral dat van het Instituut voor Social Work (ISW), het Instituut voor Ecologische Pedagogiek (IEP), het Instituut Theo Thijssen (ITT/Pabo) en het Instituut Archimedes (IA/Lerarenopleidingen).

Het lectoraat richt zich met haar onderzoek op de volgende onderzoekslijnen:

Het lectoraat Participatie en stedelijke ontwikkeling participeert in het platform Stad en Wijk. Het platform is een samenwerkingsverband van lectoraten die door middel van praktijkgericht onderzoek inzicht verschaffen in en oplossingen aandragen voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk. Denk aan armoedebestrijding, integratie en gezondheid. Te raadplegen via www.platformstadenwijk.nl

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 101
3584 CH Utrecht

Postadres:
Postbus 85397
3508 AJ Utrecht

Telefoon: 088 - 481 92 22

Contact

Bijzonder Lector

Studentonderzoeker

We zoeken jou!

Studenten kunnen binnen hun opleiding ervaring opdoen met onderzoek in de praktijk.

Word studentonderzoeker

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten