Lectoraat Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling

Dit lectoraat onderzoekt hoe de participatie van burgers in de Nederlandse samenleving bevorderd kan worden, en welke rol de sociale professionals daarbij spelen. Het gaat om participatie in buurten, op scholen, bij verenigingen en in de hele maatschappij.

Participatie in maatschappij. Professional en moslima

De leerstoel ontwikkelt activiteiten waar grote groepen in de maatschappij baat bij hebben – juist om te voorkomen dat problemen ontstaan. Voorbeelden? Het voorkomen van schulden bij jongeren, het beteugelen van geweld en agressie op amateurvoetbalvelden en het vergroten van de kansen van kinderen door participatie van ouders en wijkbewoners bij scholen.

Door buurten leefbaarder te maken, is de kans op individueel probleemgedrag kleiner. Door ervoor te zorgen dat mensen zich thuis voelen in de maatschappij, zullen minder mensen zich afkeren. Sociale professionals zijn nodig om dat soort zaken voor elkaar te krijgen. Via onderzoek wil het lectoraat zich inzetten om hun professionaliteit verder te ontwikkelen.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat richt zich met haar onderzoek op de volgende onderzoekslijnen:

Een belangrijke overeenkomst tussen de drie lijnen is dat ze gericht zijn op het evalueren en verbeteren van maatschappelijke interventies.

Website lectoraat

www.lectoraatpmo.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten