Sociale Professionaliteit in tijden van Transformatie

Met de invoering van de Wmo en de Jeugdwet is er veel veranderd voor sociaal professionals. Veel zorg- en dienstverlening wordt nu op lokaal niveau, in wijken en buurten georganiseerd. Wijkgericht werken staat voor een gebiedsgerichte aanpak waarin de behoeften en kwaliteiten van de bewoners centraal staan. We onderzoeken welke consequenties dat heeft voor burgers en professionals. Daarnaast ontwikkelen en verspreiden we kennis over gebiedsgericht werken en interprofessionele samenwerking.

Vragen in ons onderzoek zijn o.a.: Wat is er voor nodig om community care te realiseren (denk daarbij aan wederkerige zorg, burgerkracht en een optimale samenwerking)? Hoe kan een ‘inclusieve en contextuele professionaliteit’ door de sociaal professional ontwikkeld worden? Professionals hebben te maken met burgerprofessionalisering, namelijk de inzet van burgers en informele steunnetwerken die steeds meer richting het terrein van de professionals verschuiven. Wat is hier de betekenis van de ‘professionalisering’ van vrijwillige inzet en mantelzorg?

Het werken in de wijk neemt een steeds prominentere plek in binnen de hulp- en dienstverlening aan burgers. 

Programmacoördinator: Els Overkamp
Medewerkers:, Inge Scheijmans, Joep Binkhorst, Mirjam Gademan, Leo Admiraal, Ard Sprinkhuizen, Evianne Weijenberg.

Onderzoeksprojecten: