Presentaties onderzoekers

2013

Admiraal, L. (2013). Research on Community Support in Amersfoort. Tallinn: 6 mei 2013.

Admiraal, L. (2013). Community Support System Amersfoort. Budapest: 10 september 2013.

Admiraal, L. (2013). Report from the research: highlights. Amersfoort: 9 december 2013.

Dankers, T., Peters, M. & S. Karbouniaris (2013). The local situation in Amersfoort with regard to disability, policy and participation. Maastricht: 30 januari 2013.

Grijzen, E. (2013). Community Support in Amersfoort. Maastricht: 30 januari 2013.

Grijzen, E. (2013). Developments Community Support in Amersfoort. Tallinn: 6 mei 2013.

Grijzen, E. (2013). Activities in the Community Support Project. Budapest: 10 september 2013.

Grijzen, E. (2013). Community Participation in Amersfoort. Amersfoort: 9 december 2013.

Kal, D. (2013). Gastles Kwartiermaken. Utrecht: 8 januari 2013

Kal, D. (2013). Vierde Kritische dialoog - inclusieve economie. Utrecht: 7 februari 2013.

Kal, D (2013). Gastles Post HBO Leergang. Utrecht: 15 februari 2013.

Kal, D. (2013). Van sociaal isolement naar sociale verbinding. Gastcollege SPH. Utrecht: 1 maart 2013.

Kal, D. (2013). Vijfde Kritische dialoog - Uitsluiting maakt ziek. Utrecht: 7 maart 2013.

Kal, D. (2013). Werkgroep kwartiermakers - over de verhouding tussen kwartiermaken en herstel. Amsterdam: 14 maart 2013.

Kal, D. (2013). Gastcollege Universiteit voor Humanistiek. Utrecht: 15 maart 2013.

Kal, D. (2013). Brei-gein-dag Anti-stigma. Deelname aan panel plus twee workshops. Utrecht: 18 maart 2013.

Kal, D. (2013). Gastcollege Kwartiermaken. 25 Studenten uit Stuttgart o.l.v. prof. Thomas Meyer. Utrecht: 2 mei 2013.

Kal, D. (2013). Interview plus 'in gesprek met ervaringsdeskundigen' op Studiedag kwartiermaken in Gent (350 deelnemers). Gent: 7 mei 2013.

Kal, D. (2013). Panel VN-Verdrag waarmaken. Hoogezand, 29 mei 2013.

Kal, D (2013). Werkgroep kwartiermakers (toekomst van kwartiermaken). Amsterdam: 30 mei 2013.

Kal. D, (2013). Gastcollege Universiteit voor Humanistiek. Utrecht: 6 juni 2013.

Kal. D. (2013). Lezing Symposium en Festival Lof der Zichtbaarheid Utrecht: 14 juni 2013.

Kal, D. (2013). MEE Amstel en Zaan, kwartiermaakinspiratie voor teamleiders. Amsterdam: 17 juni 2013.

Kal, D. (2013). Gastles Minor Lef en Liefde. Amersfoort: 4 september 2013.

Kal, D. (2013). Openingslezing Ervaringsfestival  Roermond. Roermond: 20 september 2013.

Kal, D. (2013). Openingslezing plus workshop Kwartiermakersfestival  Tilburg. Tilburg: 28 september 2013.

Kal, D (2013). Meedoen in je eigen wijk. Lezing kwartiermaakinspiratieconferentie. (), Nijmegen: 10 oktober 2013

Kal, D (2013). Kwartiermaken in theorie en praktijk. RIBW Nijmegen en Rivierenland. Culemborg: 14 november 2013. 

Kal, D (2013). Afscheidscollege Verder met kwartiermaken. Utrecht: 13 december 2013.

Karbouniaris, S. (2013). Presentatie Wijk en Psychiatrie, een gastvrij onthaal in de wijk.
Netwerkbijeenkomst Wijk en Psychiatrie Welzijn. Veenendaal, 29 oktober 2013.

Kloppenburg, R., Overkamp, E., Hanrath J. & D. Postma (2013). Is Social Work a Specialist or Generalist Profession? Presentation 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe.

Scheijmans I. (2013). De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. Wmo-werkplaatsraad, Utrecht: 17 oktober 2013.

Waal, V. de (2013). De ontwikkeling van nieuwe vormen van integraal wijkgericht werken. Kenniskring Integraal Wijkgericht werken. Utrecht: 8 oktober 2013.

Waal, V. de (2013). Lezing voor het Landelijk Overleg Culturele en Maatschappelijke Vorming over het opleidingsprofiel. Utrecht: 7 juni 2013.

Wilken, J.P. (2013). Supportgericht werken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wmo-werkplaats Utrecht. Utrecht: 17 januari 2013.

Wilken, J.P. (2013). Herstel en Rehabilitatie op zoek naar betekenisgeving. Beernhem/België PC Sint-Amandus: 30 januari 2013.

Wilken, J.P. (2013). Herstelgerichte zorg bij mensen met ernstige psychiatrische beperkingen. Beernhem /België PC Sint-Amandus: 30 januari 2013.

Wilken, J.P. (2013). Community Support, Participation and Support, objectives of the project and theoretical framework. Conference Community Support. Maastricht: 30 januari 2013.

Wilken, J.P. (2013). Community of Practice. A model of research and development. Conference Community Support. Maastricht:  31 januari 2013.

Wilken, J.P. & Scheijmans, I. (2013). Drie jaar Wmo-werkplaats Utrecht. Een terugblik. Wmo-werkplaatsraad,
Utrecht: 5 februari 2013

Wilken, J.P. (2013). De kern van goede zorg in de praktijk. Breda: 5 april 2013

Wilken, J.P. (2013). Het ontwikkelen en opzetten uitvoeren van een Community of Practice. Utrecht: 9 april 2013

Wilken, J.P. (2013). Goede zorg. Ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie.
Studiedag Wmo RIBW-Arnhem en Veluwevallei. Arnhem: 15 april 2013.

Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Connecting social work practice and research. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/Turkije:  17 april 2013.

Wilken, J.P., Heijst, P. van, Doorn L. van, Kloppenburg R. & M. Stam (2013). Practice Based Research: the key to social innovation. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/ Turkije:  17 april 2013

Wilken, J.P., Tausz K., Leppik L.,  Medar M., Narusson  D., K. Saia & F. Leenders (2013). Community Support for and with persons with disabilities. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe.
Istanbul/ Turkije:  18 april 2013

Wilken, J.P. (2013). Social Inclusion, community participation and empowering support. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/ Turkije:  18 april 2013.

Wilken, J.P. (2013). Teamwork and Practice Based Research in Social Work. Tallinn/Estonia: 23 april 2013.

Wilken, J.P. (2013). Zoeken naar evenwicht. Wederkerigheid in een zorgelijke tijd. Column t.g.v. Studiedag Samenspel Formele en Informele Zorg. Amersfoort: 23 april 2013.

Wilken, J.P. (2013). Community Support Introduction to the second work conference. Conference Community Support. Tallinn/Estonia: 6 mei 2013.

Wilken, J.P. (2013). Refocus: transformation of services in a new era. European Conference CARe Europe. Tallinn/Estonia: 8 mei 2013.

Wilken, J.P. (2013). Sociale Innovatie - een landelijk en Europees perspectief. Inleiding Heidag KSI – FMR. Soesterberg: 16 mei 2013.

Wilken, J.P. (2013). Begeleiding van bijzondere doelgroepen in het kader van de Wmo. Bijeenkomst t.b.v. gemeenteraadsleden in de Eemlandgemeenten met als thema ‘Mensen met een beperking ondersteunen. Hoe doe je dat?’. Amersfoort: 3 juni 2013.

Wilken, J.P. (2013). Lef en Liefde. Innovaties in de zorg voor mensen met Verstandelijke Beperkingen. Amersfoort: 2 september 2013.

Wilken, J.P. (2013). De ggz-agoog als herstelondersteuner. Startcollege minor ggz-agoog. Utrecht: 3 september 2013.

Wilken J.P. (2013). Support for people with disabilities to participate in the Community. Seminar Elte University. Budapest/Hongarije: 9 september 2013.

Wilken, J.P. (2013). Participatie – Integratie – Inclusie. Stoeien met begrippen. Bijeenkomst Onderzoeksgroep Sociale Inclusie. Utrecht: 25 september 2013.

Wilken, J.P. (2013). Modelgetrouwheidsschaal en audits in de methodiek van het SRH. Utrecht:  26 september 2013.

Wilken J.P. (2013). Recovery based Community Mental Health Services. WPA Conference, Yerevan, 31 augustus 2013.

Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Onderzoek in en met de praktijk. Studiedag Wmo-werkplaats. Utrecht: 3 oktober 2013.

Wilken, J.P. (2013). Herstelgerichte zorg bij mensen met ernstige psychiatrische beperkingen. Pro Persona.
Nijmegen, 10 oktober 2013.

Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Connecting social practices and research. Design Science Research Group. Utrecht: 14 oktober 2013.

Wilken, J.P. (2013). Social Innovation using the Best Practice Unit model. Presentatie op CARPE Conferentie Manchester/UK: 6 november 2013.

Wilken, J.P. (2013). Spannende sociaal agogische uitdagingen in een tijd van transformatie. Landelijk congres SPH–Nieuwe stijl: en nu de praktijk van het onderwijs. Amersfoort: 8 november 2013.

Wilken, J.P. (2013). Ontwikkelen van nieuwe professionaliteit in de gehandicaptenzorg. Lezing Kennismarkt Gehandicaptenzorg. Utrecht: 18 november 2013.

Wilken, J.P. (2013). Programmering Verbinding Onderzoek-Onderwijs. Inleiding Heidag KSI – FMR.
Oudewater: 21 november 2013.

Wilken, J.P. (2013). Community participation for persons with disabilities. Introduction to the final conference. Final Conference Community Support Project. Amersfoort: 9 december 2013.

Wilken, J.P. (2013). The UN Convention and its significance for persons with disabilities. Introduction to Gabor Gombos. Amersfoort: 9 december 2013.

Wilken, J.P. (2013). Community Support. Results and key themes. Wrap up & concluding remarks. Final Conference Community Support Project. Amersfoort: 10 december 2013.

Witteveen, E.M.J. (2013). Zoeken naar Zorg . Wmo werkplaatsen landelijke docentenconferentie. Utrecht: 4 oktober 2013.    

Witteveen, E.M.J. (2013). Het perspectief van de mantelzorger. Refereeravond UMCU. Utrecht: 28 maart 2013.

Witteveen, E.M.J.(2013). Samenwerkende organisaties. Studiedag Samenspel Formele en Informele Zorg.
Amersfoort, 29 oktober 2013. 

Witteveen E.M.J.(2013). Samenspel Formele en Informele Zorg. Wie van de drie? Landelijk SPH congres . Amersfoort: 8 november 2013. 

Witteveen, E.M.J.(2013). Revalidatie en het toewerken naar maatschappelijke doelen. Symposium Revalidatie en Mantelzorg. Utrecht: 13 november 2013.

Witteveen, E.M.J.(2013). Zo kan het ook! Inspiratiemiddag Week chronisch zieken. Amersfoort: 14 november 2013. 

Witteveen E.M.J.(2013). Van AWBZ naar Wmo. Gastles MWD. Amersfoort: 2 december 2013 

Witteveen, E.M.J.(2013). Hersenletsel en mantelzorg. NBAH Congres Leids Congresbureau. Amersfoort: 10 december 2013.

Witteveen, E.M.J. (2013). Who cares? Lezing op European Conference  Social Work. Istanbul/Turkije: 17 april 2013.

Witteveen, E.M.J. (2013). Hersenletsel heb je niet alleen, toch? Conferentie NAH Lunetzorg, Eindhoven/Eersel: 10 juni 2013.

Witteveen, E.M.J. (2013). Burgervriendschappen: wiens zorg is dat? Delta lezing VU MC. Amsterdam: 13 juni 2013.

2012

Driest, J. (2012) Lezing Mantelzorg- en Netwerkondersteuning, Eelderwolde 23-01-2012

Driest, J. (2012) Workshop Portretfotografie als middel tot sociale participatie. Wmo conferentie KSI, Utrecht, 25-10-2012

Ehlers, S. (2012) Begeleiden van ouders met een licht verstandelijke beperking/ 4e Nationaal Congres Opvoedingsondersteuning, Vrijdag 1 juni, De Reehorst, Ede

Ganzevles, M. (2013) organisatie en lezing Changing roles of SW/ Richard Pulice i.s.m. ISW/KSI

Kal, D. (2012) 7 maart Lezing plus workshop Neumünster: Arbeiten an Gastfreundschaft – umgehen mit Widerstreit. Das holländische Konzept Kwartiermaken – 7 maart 2012
Fachtagung Gemeindepsychiatrischer Verbund Neumünster

Kal, D. (2012) 26, 27 maart DGSP-Scholing over Kwartiermaken in Bad Honnef (D), (DGSP = Deutsche Gesellschaft für Sozial Psychiatrie)

Kal, D. (2012) 11,(12), 26 en 27 april Scholing tien kwartiermakers Pameijer, samen met Gerda Scholtens,

Kal, D. (2012) 13 april, Kwartiermaken - werken aan ruimte voor de ervaring van anders-zijn in de samenleving. Rehabilitatie van de ervaring, Symposium Psychiatrie en Filosofie: Van Onkundige patiënt naar deskundige behandelaar - (gepubliceerd op www.psychiatrieenfilosofie.nl

Kal, D. (2012) 24 april, lezing over theorie van kwartiermaken op studiemiddag Kwartiermaken en burgerschap op uitnodiging van Kwartiermaken in Groningen, ter gelegenheid van overdracht project psychiatrie en maatschappij van Lentis aan Linis.

Kal, D. (2012) 1 mei, gastcollege Universiteit voor Humanistiek

Kal, D. (2012) 31 mei, lezing Kennismarkt Bezielen, vernieuwen, inspireren, VGN, Burgerschap en ruimte voor anderszijn (gepubliceerd op de VGN-site)

Kal, D. (2012) 5 juni, Lezing op Symposium Van binnen naar buiten, Maatschappelijke Steunsystemen Den Haag, Van patiënt naar burger; kwartiermaken en wijkgericht werken, welzijnswerk nieuwe stijl, WMO, werken met ervaringsdeskundigheid

Kal, D. (2012) 15 en 16 juni, DGSP-scholing Kwartiermaken Erfurt (D)

Kal, D. (2012) 29 juni - gastcollege kwartiermaken in casemanagementopleiding Verbindend werken.

Kal, D. (2012) 11 juli, gastcollege kwartiermaken op de HU aan 40 studenten van de Hochschule in Stuttgart o.l.v. prof. Kathrin Ripper en i.s.m. Photovoice Breda

Kal, D. (2012) 10 september, gastcollege Lef en Liefde, HU, Amersfoort

Kal, D. (2012) 10 november, lezing studiedag Vereniging Ypsilon Nieuwe geluiden. Zorg met aandacht en toewijding - over de presentiebenadering, gepubliceerd op www.ypsilon.org

Kal, D. (2012) 22 november, inleiding op bijeenkomst Wijk en Psychiatrie te Veenendaal

Kal, D. (2012) 11 december, gastcollege GGZ-minor, HU

Kal, D. (2012) 12 december, 12e Landelijk congres OGGZ Versterken van Kwetsbaren in de wijk, Hoe kan kwartiermaken - werken aan ruimte voor anders-zijn - bijdragen aan het versterken van wijkbewoners in kwetsbare posities? Het werken aan gastvrijheid als antwoord op uitsluiting, gepubliceerd op www.LeidsCongresbureau.nl

Kal, D. (2012) 17 december Gastcollege kwartiermaken, HAN Nijmegen, minor sociale psychiatrie

Kal, D. (2012) 4-tal (31/1, 7/2, 14/2 en 28/2) hoor- en werkcolleges rehabilitatie propedeuse. HUA

Kal, D. ism Bremer, F. (2012) 2/2 en 3/2 Scholing Kwartiermaken DGSP. Ibben-Büren (D)

Kal, D. ism Kunneman, H. (2012) Gast- en werkcollege LESI 09-02-2012, Driebergen-Zeist

Wilken J.P. (2012). Afronding Wmo-werkplaats eerste fase. Presentatie Wmo-werkplaatsraad. Utrecht: 17 januari 2012.

Wilken J.P. (2012). Geïntegreerde wijkteams: naar een noodzakelijke coalitie van zorg en welzijn. Presentatie Studiedag Alleato. Utrecht: 19 januari 2012.

Wilken J.P. & C. van Slagmaat (2012). CoP’s en Best Practice Unit: samen lerend de praktijk verbeteren. Workshop FMR. Utrecht: 9 februari 2012.

Wilken J.P. (2012). SRH: Presentiegericht, Herstelgericht, Krachtgericht. Introductie SRH Team Ambulant Leger des Heils. Utrecht, 13 maart 2012.

Wilken J.P. (2012). Sociaal werk in roerige tijden. Inleiding op Jaarconferentie Lectoraten Zorg & Welzijn. Utrecht: 28 maart 2012.

Wilken J.P., Witteveen E. & Admiraal L. (2012). Best Practice Unit: samen lerend de praktijk onderzoeken en verbeteren. Jaarconferentie Lectoraten Zorg & Welzijn. Utrecht: 28 maart 2012.

Wilken J.P. (2012). Good CARe. Care that really matters. Elte University – International Seminar. Budapest: March 30 2012.

Wilken J.P. (2012). Developments in Western Europe with regard to the transition from traditional to recovery oriented care. Elte University – International Seminar. Budapest: March 31 2012.

Wilken J.P. (2012). The Research Centre for Social Innovation of the Faculty Society and Law. An introduction. Meeting with dr. Richard Pulice. Utrecht: 18 april 2012.

Wilken J.P. (2012). Introducing HU University of Applied Sciences Utrecht. Presentation at CARPE Meeting. Manchester: 11 June 2012.

Wilken J.P. (2012). De ggz-agoog als herstelondersteuner. Startcollege minor ggz-agoog. Utrecht: 4 september 2012.

Wilken J.P. (2012). The 2012 World Conference on Social Work and Social Development. Belangrijke thema’s en ontwikkelingen; spiegel voor social work in Nederland. Utrecht: 17 september 2012.

Wilken J.P. (2012). De taal van de cliënt (als taal voor de organisatie): opvattingen over goede zorg. College Creatieve Therapie. Amersfoort: 17 april 2012.

Wilken J.P. (2012). Lef en Liefde. Innovaties in de zorg voor mensen met Verstandelijke Beperkingen. Amersfoort: 3 september 2012.

Wilken J.P. (2012). Krachtige ondersteuning bij herstel: de verbinding van professionele kennis en ervaringskennis. RINO Congres 24 september 2012.

Wilken J.P. (2012). Community Support. Organising care in and by the community. Tallinn University. Tallinn: October 1st 2012.

Wilken J.P. (2012). Good CARe. Supporting recovery and social inclusion. Tallinn University. Tallinn: Oktober 1st 2012.

Wilken J.P. (2012). De Wmo als kanteling. over kansen, kracht en kwetsbaarheid. Wmo conferentie. Enschede: 5 oktober 2012.

Wilken J.P. (2012). Drie jaar Wmo-werkplaats Utrecht. Opbrengsten en vooruitblik. Wmo conferentie. Utrecht: 25 oktober 2012.

Wilken J.P. (2012). Werk maken van ervaring. Conferentie Ervaringsdeskundigheid. Utrecht: 2 november 2012.

Witteveen, E. (2012) Lezing Deskundigheidsbevordering. Het netwerk betrekken en benutten bij UMCU 12 februari 2012

Witteveen, E. (2012) Jaarconferentie Z&W Mantelzorg- en netwerkondersteuning. Rond mensen met NAH/ 29-03-2012

2011

Witteveen, E.M.J. (2011). Hersenletsel en beeldend werken. Lotgenotenbijeenkomst Groningen, 21 februari.

Witteveen, E.M.J. (2011). Trajectbegeleiding en netwerkondersteuning. Congres Venijn zit in de staart III. Ede, 31 maart.

Witteveen, E.M.J. (2011). Aandacht voor het steunend netwerk. Hoe betrekken we de mantelzorger? Utrecht, 23 mei.

Witteveen, E.M.J. (2011). Sociale netwerk betrekken en benutten, hoe doe je dat? Bijeenkomst kennisnetwerk CVA. Amsterdam, 24 mei

Witteveen, E.M.J. (2011). Outreachende hulpverlening bij mantelzorgers. Amersfoort, 1 november.

Witteveen, E.M.J. (2011). “Iedereen verantwoordelijk”. Nieuwe ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden. Bijeenkomst Mantelzorg Ede, 14 november.

De Gruil, M., Kalter M. en Uitslag M. (2011) Workshops ‘Machtsbalans in (Arbeids)Mediation’ verzorgd voor de mediators werkzaam bij de FNV, Juridisch Loket, DAS Rechtsbijstand, NMI-arbeidsmediators, de mediators verbonden aan de NMv, de mediators verbonden aan van Opstal en Partners, verzorgd op twee terugkomdagen voor de alumni van de Post HBO opleiding mediation Utrecht/Leiden en op het landelijke NMI-congres (Jaarbeurs Utrecht) op 22 november 2011.

2008

Brettschneider. E en Karbouniaris. S. (2008). Workshop ervaringsdeskundigheid i.s.m. met GGZ Eindhoven. Congres Being There 15 mei 2008.

Brettschneider, E. (2008). Hoorcollege Preventie voor 3 SPH.

Brettschneider, E. (2008). Hoorcollege Sociale netwerkontwikkeling Minor Lef en Liefde.

Brettschneider. E (2008). Cursus gezinsondersteuning en sociale netwerkontwikkeling in Curacao aan medewerkers pedagogische SPD,KJP en VG sector. 17 t/m 29 maart 2008.

Dankers, T. en Wilken J.P. (2008). Presentatie project Ondersteuning & Participatie. Stuurgroep O & P, 14 oktober 2008.

Drost. A (2008). De supportbenadering. Presentatie op startbijeenkomst Project ‘Ondersteuning & Participatie’. Amersfoort, 27 november 2008.

Karbouniaris, S. (2008) User participation, towards active peer support specialism in the mental health sector. Lezing in het kader van Internationale Week. Faculteit Maatschappij en Recht, Hogeschool Utrecht, 3 maart 2008.

Karbouniaris, S. & Brettschneider, E. (2008). User participation in education. Seminar in international social work at Kalmar University, 14 april 2008, Kalmar, Zweden.

Karbouniaris, S. & Brettschneider, E. (2008). Ervaringsdeskundigheid nader bekeken. Bijdrage aan deelsessie Participeren met een beperking’ op kerncongres Being There, de kern in zorg en welzijn: Sociale professionals in de frontlinie in Jaarbeurs, Utrecht, 15 mei 2008.

Karbouniaris, S. (2008) Ervaringsdeskundigheid, nieuwste trend of emancipatieslag? Presentatie op congres van Medilex ‘Ervaringsdeskundigen bruggenbouwers of splijtzwammen’. Utrecht, 25 september 2008.

Karbouniaris, S. (2008) Been there, done that. User Participation. Lecture at Kalmar University, 1 december 2008, Kalmar, Zweden.

Karbouniaris, S. (2008). From Evidence based practice towards experience based evidence. Presentation Networkmeeting User Participation at Växjo University, 2 december 2008. Växjo, Zweden.

Karbouniaris, S. & Ruiter, de F. (2008) Begeleiders als bondgenoten. Bijdrage aan deelsessie Relatie hulpverlener/cliënt: dialoog en dilemma op congres Sociale relaties & Burgerschap in de rehabilitatie in Jaarbeurs, Utrecht, 18 december 2008.

Karbouniaris, S. & Brettschneider, E. (2008). Inzet en waarde van ervaringsdeskundigheid in de GGz. Kenniscentrum Sociale Innovatie. Hogeschool Utrecht.

Sande van de, R (2008) Preventie van geweld in de zorgpraktijk, Symposium wetenschap en verpleegkunde, Universiteit van Antwerpen, België

Sande van de, R (2008) Risicotaxatie in de bemoeizorg context, Conferentie Landelijk Doorbraak Project Trimbos Instituut, Stadion de Galgenwaard, Utrecht

Sande van de, R (2008) Veiligheid in de zorg en korte termijn risicotaxatie, Symposium Veiligheid op de medische werkvloer, Bavo-Europoort, Capelle a.d. IJssel

Sande van de, R (2008) Invited participant preparatory meeting for the high level conference on behalf of the mental health priority team “prevention of suicide and depression”, EU Department of Health, Luxemburg

Sande van de, R (2008) Gestructureerde korte termijn risicotaxatie versus klinisch oordeel op acute opname afdelingen, Voorjaarscongres Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Jaarbeurs, Amsterdam

Sande van de, R (2008) Preliminary results of a controlled trial CrisisMonitor project, Symposium European Violence in Psychiatry Research Group, Clinical Psychiatric, University Modena & Reggio Emilia, Italië

Sande van de, R & Hellendoorn,E (2008) Werken met de CrisisMonitor in de acute psychiatrie, Studiemiddag Sectie Urgente Psychiatrie, Academisch Ziekenhuis Gent, België

Sande van de, R (2008) Invited participant high level EU consensus conference on the European mental health pact, Brussel, België.

Sande van de, R & Hellendoorn (2008) Werken met de CrisisMonitor in de acute psychiatrie, Studiemiddag Mediant GGZ, Enschede

Sande van de, R (2008) Policy Trends and the Content of the EU Mental Health Pact, Symposium European Violence in Psychiatry Research Group, Athlone, Ierland

Sande van de, R (2008) Nurse led structured crisis monitoring versus clinical judgment, effects on aggressive incidents and coercive interventions in acute psychiatric practice, 14th International Psychiatric Nursing Research Conference, University of Oxford, Engeland

Sande van de, R (2008) Risk and recovery in acute admitted psychiatric patients, International Consensus Conference Recovery from a Severe Mental Illness, Vienna, Oostenrijk

Sande van de, R (2008) Effecten, kansen en valkuilen bij het werken met de CrisisMonitor, GGZ Westelijk Noord Brabant, Bergen op Zoom

Sande van de, R (2008) Structured nurse led crisis monitoring versus clinical judgment. Effects on aggressive incidents and seclusion interventions, Horatio Festival of Psychiatric Nursing, Malta

Hellendoorn, E & Sande van de, R (2008) Challenges in research and practice development in acute psychiatric wards, Horatio Festival of Psychiatric Nursing, Malta

Sande van de, R (2008) The EU Mental Health Pact for Europe: implications for nurses, keynote lecture, Horatio Festival of Psychiatric Nursing, Malta

Sande van de, R (2008) Risicotaxatie in de acute psychiatrie, Referaat Psychiater Convent Rotterdam

Slagmaat van C. (2008) HSAO leergang, Presentatie hbo competenties in de gehandicaptenzorg.

Slagmaat van C. (2008) Vraagverheldering minor Lef & Liefde , 8 september 2008, te Amersfoort 10 april 2008 te Hoeven.

Witteveen E. (2008) Overzicht van de eerste resultaten uit het onderzoek, lezing op congres ‘Venijn zit ‘m in de staart’ nr. 1, samenwerkingsverband van Vereniging Cerebraal, Stichting Afasie Nederland en Samen Verder.

Witteveen E. (2008). Diverse presentaties aan regionale hersenletselteams.

2007

Brettschneider. E (2007) Sociale netwerkontwikkeling –workshop Bruggencongres 10 mei 2007

Brettschneider. E (2007) Natuurlijk een netwerk en Lef en Liefde –Landelijke platform Sociale netwerken -presentatie adviesrapport en Minor Lef en liefde 15 juni 2007

Brettschneider. E (2007) Natuurlijk een netwerk- presentatie adviesrapport- Philadelphia Support, 29 mei 2007

Brettschneider. E (2007) Sociale netwerkontwikkeling minor lef en Liefde HU- ontwerp en uitvoering Sept 2007-jan 2008.

Brettschneider. E (2007) Pilot Sociale netwerkontwikkeling RIBW Kam – ontwerp en uitvoering sept 2007-jan 2008.

Dankers, T. & J.P. Wilken (2007) Workshop Meedoen in de wijk op het congres van het Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht, in samenwerking met de wijk Overvecht. Utrecht, 8 nov. 2007

Dankers, T. & S. Karbouniaris (2007) De omgekeerde weg. Presentatie van resultaten van onderzoek naar een methodiek voor arbeidsintegratie van mensen met psychische beperkingen. ’s Hertogenbosch, 18 dec. 2007

Dankers, T.,Karbouniaris, S, Wijk, van F. (2007) Aan het werk! Arbeid en arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met beperkingen. Ontwikkeling keuzeprogramma t.b.v. Social Work onderwijs, Hogeschool Utrecht.

Karbouniaris, S. (2007) A view on rehabilitation work from clients perspective. Closing Seminar of the Transnational cooperation: Mental disorders and professional integration. 16 november 2007, Nimes Frankrijk.

Sande van de, R. (2007) Crisis Monitor onderzoek op acute psychiatrie unit in Rotterdam, Landelijk Dwang en Drang Onderzoekers Netwerk, GGZ-Nederland, Amersfoort

Sande van de, R. (2007). Baseline measurements in aggression and seclusion in acute psychiatric wards, European Violence in Psychiatry Research Group Symposium, University of Istanbul, Turkije.

Sande van de, R. (2007) Riskassessment in daily practice in mental health services, example of structured crisis monitoring, Limerick University, Department of Health Studies Ireland.

Sande van de, R. (2007) Riskassessment in daily practice in mental health services, example of structured crisis monitoring, University of Wales & New Wales Mental Health Trust, Wrexham, Wales

Sande van de, R. (2007) Riskassessment in daily practice in mental health services, example of structured crisis monitoring, East and Central London Mental Health Trust, Newham Hospital

Sande van de, R. (2007) Agressie in acute psychiatrische ziekenhuizen, Master symposium, Onderzoek en praktijk in dialoog, Universiteit van Antwerpen

Sande van de, R. (2007) Mogelijkheden om gevaar in (forensische) Assertive Community Treatment Teams te voorspellen, Landelijk Forensisch ACT Platform, Utrecht

Sande van de, R. (2007) Meten is weten, kansen en valkuilen bij gestructureerde crisis monitoring, Symposium Zorg Advies Raad Bavo-Europoort & Parnassia, Rotterdam

Sande van de, R. (2007) Korte termijn risicotaxatie in de ambulante bemoeizorg, Symposium Landelijke Doorbraak Project, Trimbos Instituut, Utrecht

Schriever, B. en studenten HU (2007). Organisatie studiedag Methodiek en maatschappelijke Opvang. 11 april 2007.

Schriever, B. (2007). Workshop Presentie in de praktijk. Congres Jouw zorg, mijn zorg. Studiedag Federatie Evangelische Opvang i.s.m. Chr. Hogeschool Ede. 12 april 2007.

Schriever, B. (2007). Inleiding maatschappelijke ontwikkelingen binnen Social Work. Hoorcollege 1e jaars deeltijd Social Work. 17 september 2007

Schriever, B. (2007). Studiedag Onderwijs en Presentie. Medeorganisator. St. Presentie en Hogeschool Utrecht. 9 november 2007

Schriever, B. (2007). Studiemiddag Deskundigheid vanuit het hart. Netwerk maatschappelijke Opvang Utrecht. dagvoorzitter. 22 november 2007.

Visser, H. (2007). Middeloo 60 jaar aansluiten en verbinden. Lezing op congres ‘Vaktherapie in Perspectief’ op 14 september 2007 in Amersfoort.

Visser, H. (2007). Vraagverheldering. Minor VG, september 2007 in Amersfoort.

Visser, H. (2007). Vraagverheldering, een kwestie van bewustwording. Lezing en workshop 27-28 september 2007 congres Vilans in Amsterdam.

Visser, H. (2007). Rehabilitatie, de gewoonste zaak van de wereld. Propedeuse SW, september 2007 in Amersfoort.

Visser, H. (2007). Toekomstgroep en Rehabilitatie, studiedag voor verpleging en activiteitenbegeleiding, oktober 2007 GGZ Dongen

Visser, H. (2007). Creatief Therapeut, een beroep voor Vakspecialisten. Propedeuse SW, februari 2007 in Amersfoort.

Visser, H. (2007). De Creatief Therapeut in de GGZ. Lezing cyclus met workshops voor studenten Creatieve Therapie, februari – april, 2007 in Amersfoort.

Visser, H. (2007). Studieloopbaanontwikkeling en Praktijkleren in 2007-2008. Lezingen voor studenten Creatieve Therapie, september, oktober 2007 in Amersfoort.

Visser, H. (2007). Het non-verbale ontwikkelingsperspectief van Daniel Stern. Lezing cyclus voor deeltijdstudenten Creatieve Therapie, oktober - december, 2007 in Amersfoort.

Visser, H. (2007). Het creatief proces als therapie. Lezing voor studenten Creatieve Therapie, november, 2007 in Amersfoort.

2006

Bootsma, J., Schriever, B., Wilken J.P., Wat komt er van het HBO? Workshop over HBO en presentie. Presentiecongres Amersfoort, (26-09-2006).

Kal, D., Schriever, B., Erbij horen. 3 Workshops Kwartiermaken en de presentbenadering op het landelijk congres van het Leger des Heils. (27-09, 29-09, 02-10 2006)

Karbouniaris, S. (2006). ‘WIA-Wajong en de mogelijkheden tot reïntegratie’. Thema-avond ten behoeve van vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en ex-cliënten in het Praktijkhuis (inloophuis voor en door mensen met een eetstoornis) Zutphen (9-5-2006).

Sande van de, R (2006). Taxatie van gevaar in Assertive Community Treatment teams. Trimbos instituut/ Utrecht.

Sande van de, R (2006). Monitoring high risk patients in acute psychiatry. Symposium European Violence in Psychiatry Research Group /Universiteit Coimbra/ Portugal

Sande van de, R (2006). Het beoordelen en bewaken van risico’s bij psychiatrische crisissituaties. GGZ Noord Holland Noord/Landelijke congres Ambulante psychiatrie/ Heiloo.

Sande van de, R (2006). Onderzoek en praktijk rond de Crisis Monitor Acute Psychiatrie. Onderzoekscentrum O3, Erasmus MC/ Rotterdam

Sande van de, R (2006). Onderzoek en praktijk rond de Crisis Monitor Acute Psychiatrie. Academisch Centrum Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen

Sande van de, R (2006). Principes van risicotaxatie in forensische psychiatrische begeleidingen. Reclassering Nederland i.s.m. Pieter Baan Centrum, van der Hoeve Kliniek / Utrecht.

Sande van de, R (2006). Risicomanagement en dwanginterventies in de Nederlandse psychiatrie. Symposium Faculteit Gezondheidszorg / Utrecht.

Sande van de, R (2006). Risicomanagement en dwanginterventies in de Nederlandse psychiatrie. International symposium HU & Limerick University Ireland, Utrecht.

Sande van de, R (2006). Omgaan met agressief gedrag van psychiatrisch kwetsbare jeugdigen. Landelijke Oudervereniging ADHD & Autisme Stichting Balans / Den Haag.

Sande van de, R (2006). Risicotaxatie in de Openbare GGZ, mogelijkheden en beperkingen. Referaat ACT Altrecht Utrecht

Scholtens, G. (2006); Kwartiermaken. Voordracht voor de kwartiermakers van het MSS Eindhoven en omgeving. April 2006.

Scholtens, G. (2006). Kwartiermaken en Ervaringsdeskundigheid. Workshop op het landelijk congres “herstelwerkzaamheden”. 14 december 2006.

Schriever, B. (2006). Wat is maatschappelijke Opvang? Inleiding voor alle 1e jaars SPH studenten.

Schriever, B. (2006). De theorie van de presentie in het maatjesproject. Workshops bij het Maatjesproject van de Stichting Tussenvoorziening in Utrecht. Maart 2006.

Visser H.A. (2006). Cat-walk, een wandeltocht op weg naar een creatief agogisch en therapeutisch profiel. Presentatie voor ontwikkeling onderzoekslijn creatief agogische en creatief therapeutische professionalisering. Amersfoort, 20 december 2006.

Visser H.A. (2006). Rehabilitatie, de gewoonste zaak van de wereld. Colleges onderwijsinnovatie 1e jaar social work. 11 en 18 september 2006.

Visser H.A. (2006) Vraagverheldering, een kwestie van bewustwording, college voor minor Innovatief werken met mensen met een verstandelijke beperking vanuit de supportbenadering. Amersfoort, 12 september 2006.

2005

Brettschneider E. (2005). Een Net (werk)t! Inleiding studiedag Sociale Netwerkontwikkeling op 22 september 2005 in Woudenberg.

Dankers, T. (2005). Aan het werk. Lezing op Studiedag Arbeidsintegratie van mensen met een handicap in de provincie Utrecht op 19 mei in Huis ter Heide.

Dankers, T. (2005). Buurtgericht werken. Workshop ten behoeve van vrijwilligers en mantelzorgers in het kader van de conferentie ‘Grenzen Verleggen’ op 24 december in Driebergen.

Sande R. van de (2005). Community based risk assessment of violence. European Violence in Psychiatry Research Group Conference. Maart 2005 in Athene Griekenland.

Sande R. van de (2005). Community based risk assessment of violence population at risk. Workshop op European Conference on Rehabilitation and Recovery, Juni 2005 in Praag, Tsjechië.

Sande R. van de (2005). Prevention of violent incidents in psychiatric services. Therapeutic Management of Violence Conference, Juni 2005 in Amsterdam.

Sande R. van de (2005). Aggression management in adolescent psychiatry. 4th European Conference Violence in Clinical Psychiatry, Oktober 2005 Wenen, Oostenrijk.

Sande R. van de (2005). Aggression management in adolescent psychiatry. Therapeutic Management of Violence Conference, november 2005 in Amsterdam.

Sande R. van de (2005). Evidenced based werken in de sociotherapie. Congres Zorgprogrammering. November 2005 in Den Haag.

Sande R. van de (2005). Therapeutisch management van agressie in de adolescenten psychiatrie. Congres Zorgprogrammering, November 2005 in Den Haag.

Sande R. van de (2005). De Nurse Practioner in de sociale psychiatrie, ontwikkelingen in Nederland en de Verenigde Staten. I.s.m. Prof. S. Smoyak (USA). November 2005 in Utrecht.

Scholtens G.C. (2005). Kwartiermaken: building bridges in the community. Workshop op conferentie Recovery and Reform in Praag op 3 juni 2005.

Scholtens G.C. (2005). Kwartiermaken. Lezing in Amersfoort in het kader van de start van het WEP-project op 1 september 2005.

Scholtens G.C. (2005). Kwartiermaken. Workshop op Studiedag Sociale Netwerkbenadering op 22 september 2005 in Woudenberg.

Scholtens G.C. (2005). Kwartiermaken. Lezing op een conferentie van de Maaskringgroep, divisie dagbesteding op 25 oktober 2005 in Rotterdam.

Schriever B. (2005). Inleiding over de maatschappelijke opvang: Hoorcollege voor 1e jaars studenten SPH. Op 31 januari 2005 te Utrecht.

Schriever B. (2005). Presentie en Methodiek. Landelijk Presentieplatform, op 11 maart 2005 in Utrecht.

Schriever B. (2005). Maatschappelijke Opvang en Veiligheid. Hoorcolleges HBO- Integrale Veiligheidskunde op 21 en 22 maart 2005 in Utrecht.

Schriever B. (2005). Studiemiddag: Bejegening in de MO. Presentatie van Leven op Straat van Lia van Doorn en Thuiskomen, werkboek over woonbegeleiding. Verzorgen van korte inleiding en presentatie met Imagoproject Dak- en Thuislozen op 8 april 2005 in Utrecht.

Schriever B. (2005). Inleiding Maatschappelijke Opvang. Hoorcollege voor 1e jaars studenten SPH op 18 april 2005 in Utrecht.

Schriever B. (2005). Trends in de samenleving. Hoorcollege voor 3e jaars studenten deeltijd Social Work op 21 april 2005 in Utrecht.

Schriever B. (2005). Maatschappelijke opvang en veiligheid. Hoorcollege HBO- Integrale Veiligheidskunde op 13 juni 2005 in Utrecht.

Schriever B. (2005). Evaluatieonderzoek Habi Tante. Inleiding tijdens expertmeeting GG&GD Utrecht over uitkomsten van het onderzoek “evaluatie Habi Tante” op 14 juni 2005 in Utrecht.

Schriever B. (2005). Presentatie rapport Evaluatie Habi Tante. 26 september 2005 in Utrecht.

Schriever B. (2005). Workshop: Presentie in de praktijk. Personeelsdag Stichting Tussenvoorziening Utrecht op 27 september 2005.

Schriever B. (2005). Ontwikkelingen in de MO. Inleiding op studiedag Leger des Heils op 28 september in Utrecht.

Schriever B. (2005). Inleiding Maatschappelijke Opvang en Veiligheid. Hoorcollege HBO- Integrale Veiligheidskunde op 3 oktober 2005 in Utrecht.

Schriever B. (2005). Inleiding over de Maatschappelijke Opvang. Hoorcollege voor 1e jaars studenten SPH op 14 november 2005 in Utrecht.

Visser H. (2005). Vraagverheldering, een kwestie van bewustwording. Presentatie op 15 juni 2005 op studiedag in Doorn.

Visser H. (2005). Creatieve Therapie. Verbeelden om te Helen. Presentatie voor docenten Creatieve Therapie op 3 september 2005 in Amersfoort.

Visser H. (2005). “Reinventing Public Sphere”. Presentatie t.b.v. Waardendebat SW Publiek op 11 december 2005 in Utrecht.

Visser H. (2005). Ontwikkelingen in de zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking. Hoorcollege Creatieve Therapie op 12 september 2005 in Amersfoort.

2004

Doorn L. van, IJmker M., Jonge C. de, Koning M., Krom A.M. de, Orsel L., Schriever B. & Verspay A. (2004). De Tussenvoorziening in Beeld. Presentatie van het onderzoek naar identiteit en werkwijze van de Stichting Tussenvoorziening in Utrecht, op 17 juni 2004 in Utrecht.

Dröes J., Wilken J.P. en Blankman H. (2004). Drie rehabilitatiebenaderingen vergeleken. Lezing op Landelijk Congres Kenniscentrum Rehabilitatie op 7 december 2004 in Utrecht.

Kraak E., Visser H., Severs C. en Remeijn S. (2004). De Toekomstgroep. Workshop op Landelijk Congres Kenniscentrum Rehabilitatie op 7 december 2004 in Utrecht.

Schriever B. (2004). De Tussenvoorziening in Beeld. Presentatie van het onderzoek naar identiteit en werkwijze van de Stichting Tussenvoorziening in Utrecht op studiedag ten behoeve van vrijwilligers op 30 oktober 2004 in Utrecht.

Visser H. (2004). Niets Nieuws onder de Zon of Nieuwe Horizon? Presentatie t.b.v. docenten Creatieve Therapie in kader domeinontwikkeling Social Work op 30 september 2004 in Amersfoort.

2003

Brettschneider E., Haan Th. de & Vicenti G (2003): The European education program: Social Work in Local communities. Lezing op het Europese Social Work Congres 2003 op 27 mei 2003 in Kopenhagen.