Presentaties Jean Pierre Wilken

2013

Wilken, J.P. (2013). Supportgericht werken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wmo-werkplaats Utrecht. Utrecht: 17 januari 2013.

Wilken, J.P. (2013). Herstel en Rehabilitatie op zoek naar betekenisgeving. Beernhem/België PC Sint-Amandus: 30 januari 2013.

Wilken, J.P. (2013). Herstelgerichte zorg bij mensen met ernstige psychiatrische beperkingen. Beernhem /België PC Sint-Amandus: 30 januari 2013.

Wilken, J.P. (2013). Community Support, Participation and Support, objectives of the project and theoretical framework. Conference Community Support. Maastricht: 30 januari 2013.

Wilken, J.P. (2013). Community of Practice. A model of research and development. Conference Community Support. Maastricht:  31 januari 2013.

Wilken, J.P. & Scheijmans, I. (2013). Drie jaar Wmo-werkplaats Utrecht. Een terugblik. Wmo-werkplaatsraad,
Utrecht: 5 februari 2013

Wilken, J.P. (2013). De kern van goede zorg in de praktijk. Breda: 5 april 2013

Wilken, J.P. (2013). Het ontwikkelen en opzetten uitvoeren van een Community of Practice. Utrecht: 9 april 2013

Wilken, J.P. (2013). Goede zorg. Ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie.
Studiedag Wmo RIBW-Arnhem en Veluwevallei. Arnhem: 15 april 2013.

Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Connecting social work practice and research. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/Turkije:  17 april 2013.

Wilken, J.P., Heijst, P. van, Doorn L. van, Kloppenburg R. & M. Stam (2013). Practice Based Research: the key to social innovation. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/ Turkije:  17 april 2013

Wilken, J.P., Tausz K., Leppik L.,  Medar M., Narusson  D., K. Saia & F. Leenders (2013). Community Support for and with persons with disabilities. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe.
Istanbul/ Turkije:  18 april 2013

Wilken, J.P. (2013). Social Inclusion, community participation and empowering support. 3rd ENSACT Joint European Conference Social Action in Europe. Istanbul/ Turkije:  18 april 2013.

Wilken, J.P. (2013). Teamwork and Practice Based Research in Social Work. Tallinn/Estonia: 23 april 2013.

Wilken, J.P. (2013). Zoeken naar evenwicht. Wederkerigheid in een zorgelijke tijd. Column t.g.v. Studiedag Samenspel Formele en Informele Zorg. Amersfoort: 23 april 2013.

Wilken, J.P. (2013). Community Support Introduction to the second work conference. Conference Community Support. Tallinn/Estonia: 6 mei 2013.

Wilken, J.P. (2013). Refocus: transformation of services in a new era. European Conference CARe Europe. Tallinn/Estonia: 8 mei 2013.

Wilken, J.P. (2013). Sociale Innovatie - een landelijk en Europees perspectief. Inleiding Heidag KSI – FMR. Soesterberg: 16 mei 2013.

Wilken, J.P. (2013). Begeleiding van bijzondere doelgroepen in het kader van de Wmo. Bijeenkomst t.b.v. gemeenteraadsleden in de Eemlandgemeenten met als thema ‘Mensen met een beperking ondersteunen. Hoe doe je dat?’. Amersfoort: 3 juni 2013.

Wilken, J.P. (2013). Lef en Liefde. Innovaties in de zorg voor mensen met Verstandelijke Beperkingen. Amersfoort: 2 september 2013.

Wilken, J.P. (2013). De ggz-agoog als herstelondersteuner. Startcollege minor ggz-agoog. Utrecht: 3 september 2013.

Wilken J.P. (2013). Support for people with disabilities to participate in the Community. Seminar Elte University. Budapest/Hongarije: 9 september 2013.

Wilken, J.P. (2013). Participatie – Integratie – Inclusie. Stoeien met begrippen. Bijeenkomst Onderzoeksgroep Sociale Inclusie. Utrecht: 25 september 2013.

Wilken, J.P. (2013). Modelgetrouwheidsschaal en audits in de methodiek van het SRH. Utrecht:  26 september 2013.

Wilken J.P. (2013). Recovery based Community Mental Health Services. WPA Conference, Yerevan, 31 augustus 2013.

Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Onderzoek in en met de praktijk. Studiedag Wmo-werkplaats. Utrecht: 3 oktober 2013.

Wilken, J.P. (2013). Herstelgerichte zorg bij mensen met ernstige psychiatrische beperkingen. Pro Persona.
Nijmegen, 10 oktober 2013.

Wilken, J.P. (2013). Practice Based Research. Connecting social practices and research. Design Science Research Group. Utrecht: 14 oktober 2013.

Wilken, J.P. (2013). Social Innovation using the Best Practice Unit model. Presentatie op CARPE Conferentie Manchester/UK: 6 november 2013.

Wilken, J.P. (2013). Spannende sociaal agogische uitdagingen in een tijd van transformatie. Landelijk congres SPH–Nieuwe stijl: en nu de praktijk van het onderwijs. Amersfoort: 8 november 2013.
Wilken, J.P. (2013). Ontwikkelen van nieuwe professionaliteit in de gehandicaptenzorg. Lezing Kennismarkt Gehandicaptenzorg. Utrecht: 18 november 2013.

Wilken, J.P. (2013). Programmering Verbinding Onderzoek-Onderwijs. Inleiding Heidag KSI – FMR.
Oudewater: 21 november 2013.

Wilken, J.P. (2013). Community participation for persons with disabilities. Introduction to the final conference. Final Conference Community Support Project. Amersfoort: 9 december 2013.

Wilken, J.P. (2013). The UN Convention and its significance for persons with disabilities. Introduction to Gabor Gombos. Amersfoort: 9 december 2013.

Wilken, J.P. (2013). Community Support. Results and key themes. Wrap up & concluding remarks. Final Conference Community Support Project. Amersfoort: 10 december 2013. 2011

2011

Wilken J.P. (2011). Ervaringsdeskundigen en professionals. Living apart or together? Presentatie op Symposium Arkin, Amsterdam, 18 januari 2011.

Wilken J.P. (2011). Herstellende Zorg, een bijdrage aan een theorie en praktijk van goede zorg. Masterclass docenten SRH, Utrecht, 15 april 2011.

Wilken J.P. (2011). De ICF. Internationale Classificatie van Functioneren, Beperkingen en Gezondheid. College 2de jaar Creatieve Therapie. 26 april 2011 te Amersfoort.

Wilken J.P. (2011). Herstelgerichte Zorg; wat we weten uit onderzoek. Presentatie voor medewerkers Dimence, Zwolle, 24 mei 2011.

Wilken J.P. (2011). Principes en kernelementen van het SRH. Workshop voor medewerkers Klinika Capriles, Curaçao. Willemstad, 12 april 2011.

Wilken J.P. (2011). Implementatievraagstukken rond het SRH. Sessie met stafmedewerkers Klinika Capriles, Curaçao. Willemstad, 12 april 2011.

Wilken J.P. (2011). Rehabilitatie, Behandeling en Herstel. Workshop voor behandelstaf Klinika Capriles, Curaçao. Willemstad, 13 april 2011.

Wilken J.P. (2011). Rehabilitatie als goede zorg: uitdagingen voor de toekomst. Lezing op symposium t.g.v. 75-jarig bestaan Klinika Capriles, Curaçao. Willemstad, 13 april 2011.

Wilken J.P. (2011). Hoe herstel en ervaringskennis tot goede zorg kunnen leiden. Presentatie op studiedag Q-Net / GGz Nederland. Amersfoort, 15 maart 2011.

Wilken J.P. (2011). Een nieuwe lente een nieuw geluid. Lezing op studiedag ZET. Tilburg, 21 maart 2011.

Wilken J.P. (2011). De Wmo-werkplaats; op weg naar een Vakgroep Wmo. Inleiding bijeenkomst docenten FMR. Utrecht, 19 mei 2011.

Wilken J.P. (2011). Presentiegericht, Herstelgericht, Krachtgericht Coachen. Coachdag SRH. Utrecht, 27 mei 2011.

Wilken J.P. (2011). Lef en Liefde. Innovaties in de zorg voor mensen met Verstandelijke Beperkingen. College in kader minor, op 29 augustus 2011 in Amersfoort.

Wilken J.P. (2011). De GGz Agoog als herstelondersteuner. Startcollege minor ggz-agoog. Utrecht, 30 augustus 2011.

Wilken J.P. (2011). Cirkels die ons bewegen. Presentatie op Heidag FMR. Utrecht, 6 oktober 2011.

Wilken J.P. (2011). The Research Centre for Social Innovation. Presentation for an international delegation to the CARPE Conference, Utrecht, 2 November 2011.

Wilken J.P. (2011). Value driven Social Innovation. CARPE Conference, Utrecht, 3 November 2011.

Wilken J.P. (2011). Empowering people, driving change. Social Innovation in the European Union. Inleiding op lectorenbijeenkomst FMR. Utrecht, 15 december 2011.

Wilken J.P. (2011). Nut en noodzaak van (een bijzonder lector) Kwartiermaken. Inleiding op openbare les dr. D. Kal. Utrecht, 16 december 2011.

2008

Wilken J.P. (2008). The scientific foundation of the CARe model. Lezing op studiedag Gemeente Arhus, 14 januari 2008.

Wilken J.P. (2008). The CARe model: case illustrations. 14 januari 2008. Workshop voor trainers Sociale Psychiatrie Arhus, Denemarken.

Wilken J.P. (2008). Schakels in de buurt. De intermediaire professional en de kwetsbare burger; Werken op het snijvlak van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Presentatie voor onderzoekersgroep project Schakels in de Buurt, 17 januari 2008.

Wilken J.P. (2008). Introduction to the CARe model. Lezing op National Conference on Social Psychiatry. Nyborg Denemarken, 29 Januari 2008.

Wilken J.P. (2008). Het model van de Best Practice Unit (BPU). Presentatie in kader project Schakels in de Buurt. Utrecht, 6 februari 2008.

Wilken J.P. (2008). Rehabilitatie en Support, Uitgangspunten en Geschiedenis. College propedeuse Social Work Hogeschool Utrecht, 11 februari 2008.

Wilken J.P. (2008). Nieuwe ontwikkelingen in de rehabilitatie: herstel en empowerment. Lezing op Studiedag Emergis, 14 februari 2008.

Wilken J.P. (2008). Nieuwe ontwikkelingen in behandeling en rehabilitatie: herstelondersteuning. Workshop voor behandelaren. Studiedag Emergis, 14 februari 2008.

Wilken J.P. (2008). Rehabilitatie en Support, Methodische Werkwijze. College propedeuse Social Work Hogeschool Utrecht, 18 februari 2008.

Wilken J.P. (2008). Persoonlijk en Maatschappelijk Herstel. Presentatie voor onderzoeksgroep Care and Contested Coherence. Universiteit van Tilburg, 22 februari 2008.

Wilken J.P. (2008). Actuele ontwikkelingen in het domein van Social Work. College propedeuse Social Work, 3 maart 2008.

Wilken J.P. (2008). Hoe krijgen we ze maatschappelijk onder dak? Over methodisch ondersteunen bij een persoonlijk traject. Lezing op Studiedag Stichting Tussenvoorziening. Utrecht, 11 maart 2008.

Wilken J.P. (2008). Schakels in de buurt. Werken op het snijvlak van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Presentatie voor stuurgroep project Schakels in de Buurt, Amersfoort, 19 maart 2008.

Wilken J.P. (2008). Het Strengths Model. Training Emergis 1 april 2008.

Wilken J.P. (2008). Het Strengths Model. Werken vanuit de kracht van de klant en de omgeving. Workshop Werkconferentie Trimbos Instituut - Vilans in kader van Zorg voor Beter, Utrecht, 4 april 2008.

Wilken J.P. (2008). Schakels in de buurt. Experimenteren met nieuwe werkvormen op het snijvlak van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Presentatie, Utrecht, 8 mei 2008.

Wilken J.P. (2008). De ICF. Internationale Classificatie van Functioneren, Beperkingen en Gezondheid. College 2de jaar Creatieve Therapie. HU Amersfoort, 13 mei 2008.

Wilken J.P. & A. Drost (2008). Het Supportmodel: ondersteuning in de samenleving; over inclusie van mensen met beperkingen en wat daar voor nodig is…. Workshop op landelijk congres Being There. Jaarbeurs Utrecht, 15 mei 2008.

Wilken J.P. (2008). Over individuele en maatschappelijke ondersteuning. De professional als supporter. Presentatie op landelijk congres Being There. Jaarbeurs Utrecht, 15 mei 2008.

Wilken J.P. (2008). Het Strengths Model. Emergis 3 juni 2008.

Wilken J.P. (2008). Participatie, Zorg en Ondersteuning. College in kader van Master Social Work, Hogeschool Utrecht, 13 juni 2008.

Wilken J.P. (2008). Lessen uit De Omgekeerde Weg. Conclusie en Aanbevelingen. Slotbijeenkomst ESF Equal Project de Omgekeerde Weg. ’s Hertogenbosch, 17 juni 2008.

Wilken J.P. (2008). Waar bemoei je je mee? Lezing op Jubileumsymposium Traverse. Tranzo, Universiteit van Tilburg. 28 mei 2008.

Wilken J.P. (2008). Lef en Liefde. Innovaties in de zorg voor mensen met Verstandelijke Beperkingen. College in kader minor, op 1 september 2008 in Amersfoort.

Wilken J.P. (2008). Rehabilitatie en Support, Uitgangspunten en Geschiedenis. College propedeuse Social Work Hogeschool Utrecht, 8 september 2008.

Wilken J.P. (2008). Schakels in de buurt. Werken op het snijvlak van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Presentatie op bijeenkomst Stichting Innovatie Alliantie. Movisie, 9 september 2008.

Wilken J.P. (2008). Rehabilitatie en Support, Uitgangspunten en Geschiedenis. College propedeuse Social Work Hogeschool Utrecht, 10 september 2008.

Wilken J.P. (2008). Rehabilitatie en Support, Methodische Werkwijze. College propedeuse Social Work Hogeschool Utrecht, 15 september 2008.

Wilken J.P. (2008). Rehabilitatie en Support, Methodische Werkwijze. College propedeuse Social Work Hogeschool Utrecht, 17 september 2008.

Wilken J.P. (2008). Het Strengths Model. Werken vanuit de kracht van de klant en de omgeving. Workshop GGz Duin en Bollen, Noordwijkerhout, 17 september 2008.

Wilken J.P. (2008). Actuele ontwikkelingen in het domein van Social Work. College propedeuse Social Work, 22 september 2008.

Wilken J.P. (2008). De ontwikkeling van een centrum opleidingen voor de Langdurige & Complexe Zorg. Presentatie 25 september 2008.

Wilken J.P. (2008). Ondersteuning en Participatie, de ontwikkeling van supportmethodiek. Presentatie op startbijeenkomst Project ‘Ondersteuning & Participatie’. Amersfoort, 27 november 2008.

Wilken J.P. (2008). De ontwikkeling van een centrum opleidingen voor de Langdurige & Complexe Zorg. Presentatie 16 december 2008.

Wilken J.P. (2008). Support in de wijk. College in kader van Master Social Work, Hogeschool Utrecht, 21 november 2008.

Wilken J.P. (2008). Het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Presentatie op Studiebijeenkomst Maatschappelijk Werkenden Parnassia, Utrecht, 25 november 2008.

Wilken J.P. (2008). Actuele ontwikkelingen en professionalisering in de GGz. Presentatie op studiebijeenkomst Maatschappelijk Werkenden Parnassia, Utrecht, 25 november 2008.

Wilken J.P. (2008). De fidelityschaal SRH. Presentatie training auditors. Utrecht, 25 november 2008.

Wilken J.P. (2008). Beroeps- en competentieontwikkeling. De positie van HBO opgeleiden in de Gehandicaptenzorg. Presentatie op invitational conference “Een wereld te winnen; over de aansluiting van het HBO en het werkveld van de gehandicaptenzorg”. Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland / Vilans. Utrecht, 28 november 2008.

Wilken J.P. (2008). Ontwikkeling uitstroomprofielen Master SW. Utrecht, 5 december 2008.

Wilken J.P. (2008). Methodisch handelen vanuit de Supportbenadering. Presentatie in kader van project Ondersteuning en Participatie op 11 december 2008 in Amersfoort.

2007

Wilken J.P. (2007). Towards recovery oriented support services in Arhus commune. The CARe model applied in Aarhus. Seminar for leaders of services. 22 January 2007

Wilken J.P. (2007). The CARe model: leadership issues. Seminar for board and management of services. 22 January 2007.

Wilken J.P. (2007). Arbeidsreïntegratie op basis van een integrale benadering. Workshop SNWA. 6 februari 2007.

Wilken J.P. (2007). The Reversed Way – the development of a best practice for vocational reintegration for people with mental disabilities. International seminar, ‘s Hertogenbosch, 18 April 2007.

Wilken J.P. (2007). (G)een brug te ver? Innoveren in theorie en praktijk. Bruggencongres 10 mei 2007. Amsterdam.

Wilken J.P. (2007). Sociaal Psychiatrische Specialisten in Frontlinie en Back Office. Over de WMO, maatschappelijke steunsystemen, herstel en rehabilitatie. 19 juni 2007.

Wilken J.P. (2007). Kwartiermaken in het Hoger Beroeps Onderwijs. Bijdrage aan congres ‘Kwartiermaken en de MO’ op 22 mei 2007 in Theater aan het Spui in Den Haag.

Wilken J.P. (2007). Versterking van ervaringsdeskundigheid in opleidingen. Bijdrage aan expertmeeting op 16 juli 2007 in Utrecht.

Wilken J.P. (2007). Lef en Liefde. Innovaties in de zorg voor mensen met Verstandelijke Beperkingen. Op 3 september 2007 in Amersfoort.

Wilken J.P. (2007). De intermediaire professional en de kwetsbare burger. Werken op het snijvlak van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Introductie startbijeenkomst RAAK programma op 9 september in Amersfoort.

Wilken J.P. (2007). Introductie in het Strengths Model. Workshop GGz Duin en Bollen op 24 september in Noordwijkerhout.

Wilken J.P. (2007). De intermediaire professional en de kwetsbare burger. Werken op het snijvlak van zorg en maatschappelijke ondersteuning. Introductie RAAK programma voor wijkmanagers en beleidsadviseurs van de gemeente Amersfoort op 16 oktober in Amersfoort.

Wilken J.P. (2007). Enterprises go social. Job opportunities for the physically challenged, good opportunities for business! lecture at H.C.R. 2007 International Symposium “The Current Situation & Issues Concerning Social Firms in Europe”. 3 October 2007 in Tokyo, Japan.

Wilken J.P. (2007). Workshop Participatie en Buurtzorg. Congres Kenniscentrum Sociale Innovatie op 8 november 2007 in Utrecht.

Wilken J.P. (2007). Presentie en onderwijs, (niet) te leren, (wel) te doen. Lezing op Studiedag Presentie en Onderwijs op 9 november 2007 in Utrecht.

Wilken J.P. (2007). De intermediaire professional en de kwetsbare burger. Onderzoek en ontwikkelingsplan. Introductie RAAK programma op 14 november in Amersfoort.

Wilken J.P. (2007). Over vragen en antwoorden. Coachend leiding geven aan de implementatie van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Op studiedag leidinggevenden Kwintes op 19 november in Zeist.

Wilken J.P. (2007). Sociale psychiatrie als herstelondersteunende zorg. Lezing op Nederlands Congres Sociale Psychiatrie op 20 november 2007 in Veldhoven.

Wilken J.P. (2007). Het Strengths Model van Rapp. Studiedag bij PZT Gent op 22 november 2007.

Wilken J.P. (2007). Individuele Trajectbegeleiding als leer en ervaringsproces. ITB Opleiding GGz Midden Brabant in Tilburg op 28 november 2007.

Wilken J.P. (2007). Ontmoeting tussen de rehabilitatie en de presentiebenadering. Studiedag leidinggevenden Stichting Ontmoeting op 26 november in Houten.

2006

Wilken J.P. (2006). Coördinatie en Sturing van Zorg. Workshop op 30 januari 2006 in Oegstgeest.

Wilken J.P. (2006). Vermaatschappelijking en zorginnovatie: op weg naar community care? College VO-SPV. HU Utrecht, 7 februari 2006.

Wilken J.P. (2006). Demarrage - De Omgekeerde Weg als Best Practice Unit (BPU). Inleiding Demarrage, 4 april 2006.

Wilken J.P. (2006). Systematisch Supportgericht Handelen. Inleiding Abrona op 18 april 2006 in Huis ter Heide.

Wilken J.P. (2006). Vermaatschappelijking Zorg voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen in de Provincie Utrecht. Onderzoeksresultaten programma VGU-HU 2003-2006. Presentatie Bestuur VGU op 21 april 2006.

Wilken J.P. (2006). Herstelondersteunende zorg: een nieuw paradigma. Lezing op symposium GGz Breda e.o. ter gelegenheid Dag van de Verpleging. Grote Kerk Breda.

Wilken J.P. (2006). Coachen van het SRH als proces. Workshop Adhesie, Deventer op 18 mei 2006.

Wilken J.P. (2006). Het synchroniseren van het rehabilitatieproces met het herstelproces. Inleiding Docentendag Storm Rehabilitatie, op 19 mei 2006 in Utrecht.

Wilken J.P. (2006). Presentatie Dansen in de Regen. Filmhuis ‘t Hoogt in Utrecht, 19 mei 2006.

Wilken J.P. (2006). Introductie De Omgekeerde Weg. Utrecht, 22 mei 2006.

Wilken J.P. (2006). Ontwikkelingen in de langdurige en complexe zorg;Rehabilitatie als ondersteuning bij herstel en Kwaliteit van Leven. Lezing Mediant, Enschede, 31 mei 2006.

Wilken J.P. (2006). Het model van de Best Practice Unit (BPU). Inleiding Stichting Philadelphia. Veenendaal, 6 juni 2006.

Wilken J.P. (2006). Coachen van het SRH als proces. Workshop Emergis, Goes op 8 juni 2006.

Wilken J.P. (2006). Towards recovery oriented support services in Arhus commune. Lezing voor de Gemeente Aarhus, Denemarken op 12 juni 2006.

Wilken J.P. (2006). Towards recovery oriented support services in Arhus commune. Implementation Issues. Workshop Afdeling Sociale Zaken Gemeente Aarhus, Denemarken op 13 juni 2006.

Wilken J.P. (2006). De ontwikkeling van een Supportmodel. Workshop Leergang Lectoraten HSAO, op 15 juni 2006 bij Saxion Hogescholen Enschede.

Wilken J.P. & T. Dankers (2006). Methoden voor arbeidsreïntegratie in Nederland. Presentatie op 20 juni 2006 te ‘s Hertogenbosch.

Wilken J.P. (2006). Je kunt het toch gewoon vragen? Vernieuwing van het rehabilitatiegericht handelen bij Kwintes. Studiemiddag op 26 juni bij Kwintes in Zeist.

Wilken J.P. (2006). SRH als methodiek bij trajecten. Training in Utrecht op 11 september 2006.

Wilken J.P. (2006). In relatie gaan staan vanuit de presentiebenadering; invoeging van de presentietheorie in het SRH. Docentendag op 15 september 2006 in Utrecht.

Wilken J.P. (2006). De presentiebenadering in het onderwijs. Workshop landelijk Presentiecongres, op 26 september 2006 in Amersfoort.

Wilken J.P. (2006). ACT en rehabilitatie, een sterke combinatie. Workshop landelijk ACT Congres, op 28 september 2006 in Almelo.

Wilken J.P. (2006). De Integrale Rehabilitatie Benadering en het SRH Een overzicht van recente ontwikkelingen. Lezing landelijke studiedag coaches rehabilitatie op 6 oktober te Utrecht.

Wilken J.P. (2006). CARe Trainers Seminar. The road beyond. Seminar op 12 oktober 2006 in Athene.

Wilken J.P. (2006). New advances in Psychosocial Rehabilitation. The development of Recovery Oriented Services. Lezing Wereldcongres WAPR, 13 oktober 2006 in Athene.

Wilken J.P. (2006). Innovaties in de zorg voor mensen met Verstandelijke Beperkingen; De ontwikkeling van een Supportmodel. College in kader van Minor Lef en Liefde, op 31 oktober 2006 in Amersfoort.

Wilken J.P. (2006). Introductie Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen. Woonzorgnet, Renkum, 5 december 2006.

Wilken J.P. (2006). Over de niet vanzelfsprekende relatie tussen rehabilitatie en herstel. Bijdrage Invitational Conference over Herstel, behandeling en Rehabilitatie op 13 december 2006 in Utrecht.

Wilken J.P. (2006). Herstel, behandeling en rehabilitatie. Workshop met H. Blankman, W. Boevink en J. Droes op het Landelijk Rehabilitatiecongres “Herstelwerkzaamheden” op 14 december 2006 in de Jaarbeurs in Utrecht.

2005

Wilken J.P. (2005). Therapie en behandeling. Inleiding studiedag docenten Hogeschool Utrecht op 11 januari 2005 in Amersfoort.

Wilken J.P. (2005). Rehabilitatie als zorginnovatie. Presentatie GGz Leiden e.o. op 20 januari in Oegstgeest.

Wilken J.P. (2005). Het Expertisecentrum Maatschappelijke Zorg & Sociaal Beleid; schakel tussen praktijk en onderwijs. Inleiding op 27 januari in Amersfoort.

Wilken J.P. (2005). Buurtzorg in onderzoek. Workshop op 27 februari in Utrecht.

Wilken J.P.(2005). De Toekomstgroep Een laagdrempelige start van een rehabilitatieproces. Presentatie op bijeenkomst ter afsluiting van het project De Toekomstgroep op 10 maart 2005 in Utrecht.

Wilken J.P. (2005). Op de koffie komen. Maatschappelijke participatie van mensen met psychische beperkingen in Brengwal. Lezing op 17 maart in Groenlo.

Wilken J.P. (2005). Inleiding Een Tijd op Straat. Studiemiddag HU/NIZW/Coutinho op 8 april 2005 in Utrecht.

Wilken J.P. (2005). Rehabilitatie, een integrale benadering. Lezing op studiedag 18 april 205 in Oegstgeest.

Wilken J.P. en J. Dröes (2005). Het Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen en de Individuele rehabilitatiebenadering vergeleken. Workshop op congres 21 april 2005 in Amsterdam.

Wilken J.P. (2005). Bijdrage aan forumdiscussie over vermaatschappelijking. Congres De GGz Lost Op. De Meervaart Amsterdam, 28 april 2005.

Wilken J.P. (2005). Vermaatschappelijking en zorginnovatie: op weg naar community care? College VO-SPV. HU Utrecht, 10 mei 2005.

Wilken J.P. (2005). Doelen stellen in perspectief. Workshop bij RIBW Arnhem en Veluwevallei in Westervoort op 10 mei 2005.

Wilken J.P. (2005). Arbeidsintegratie in de VGZ. Inleiding op studiedag HU/VGU op 19 mei 2005 in Soesterberg.

Wilken J.P. (2005). Working on Social Inclusion: the development of a Support Model. Lezing op Europees Social Work congres, Lefkosia Cyprus, 23 mei 2005.

Wilken J.P. (2005). Latest developments in psychosocial rehabilitation. Workshop in Train-the-Trainer programma, Praag, Tsjechië op 31 mei 2005.

Wilken J.P. (2005). Rehabilitation, empowerment and recovery. Keynote lecture op Europees Congres Rehabilitation and Community Care op 2 juni 2005 te Praag, Tsjechië.

Wilken J.P. (2005). Kennis in ontwikkeling. Inleiding studiedag lectoraten HU-de Horst op 15 juni 2005 te Zeist.

Wilken J.P. (2005). Op weg naar Buurtzorg; Nieuwe initiatieven voor een zorgzame samenleving. Lezing op conferentie Sociaal bewegen in de buurt. Expertisecentrum Maatschappelijke Zorg en Sociaal Beleid HU in Utrecht op 17 juni 2005.

Wilken J.P. (2005). De quickscan, een snelle start van een rehabilitatieproces. Workshop op 21 juni 2005 te Doetinchem.

Wilken J.P. (2005). Onderzoek Buurtzorg; de pilots vergeleken. Presentatie op 30 juni 2005 te Utrecht.

Wilken J.P. (2005). En nu de wereld in…. Lezing tijdens diplomering SPH op 7 juli 2005 te Utrecht.

Wilken J.P. (2005). Buurtzorg, ontwikkeling van een nieuw concept. Lezing op workshop Stichting Ravelijn, op 26 augustus 2005 in Amersfoort.

Wilken J.P. (2005). Kennisinnovatie in de praktijk. Voorbeelden van Sociaal Onderzoek vanuit de lectoraten Maatschappelijke Integratie en Sociaal Beleid. Workshop op Congres Onderwijsinnovatie HU op 1 september 2005 in Utrecht.

Wilken J.P. (2005). Outreachende Hulpverlening en Support. Inleiding leergang outreachende hulpverlening op 9 november 2005 in Utrecht.

Wilken J.P. (2005). Rehabilitation and Recovery. A comprehensive approach. Lezing op seminar Sociale Psychiatrie Gemeente Aarhus in Aarhus op 13 september 2005.

Wilken J.P. (2005). Rehabilitation and Recovery. A comprehensive approach. Lezing op seminar Centrum voor Sociale Psychiatrie in Kopenhagen op 14 september 2005.

Wilken J.P. (2005). Het Strengths Model; werken vanuit de kracht van cliënt en samenleving. Workshop tijdens landelijk ACT-congres op 29 september 2005 in Heiloo.

Wilken J.P. (2005). Het Strengths Model; werken vanuit de kracht van cliënt en samenleving. Workshop tijdens herhaling landelijk ACT-congres op 16 november 2005 in Heiloo.

Wilken J.P. (2005). Rehabilitatie als creatief proces. Inleiding tijdens première film Dansen in de Regen, Filmhuis Den Haag op 8 december 2005.

Wilken J.P. (2005). Presentie en Rehabilitatie. Lezing op studiedag docenten op 16 december 2005 in Utrecht.

Wilken J.P. (2005). Rehabilitatie in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg. Studiebijeenkomst Abrona op 20 december 2005 in Soesterberg.

2004

Wilken J.P. (2004). Vermaatschappelijking: op weg naar community care. Lezing op Studiedag Vereniging Gehandicaptenzorg Utrecht op 28 januari 2004 in Zeist.

Wilken J.P. (2004). Geen last wel leed. Symposium ter gelegenheid van het 25 jarige jubileum van de Stichting Weerdsingel te Utrecht op 25 maart 2004 in Utrecht.

Wilken J.P. (2004). Vermaatschappelijking en zorginnovatie: op weg naar community care? College VO-SPV opleiding op 25 mei 2004 in Utrecht.

Wilken J.P. & Vachkova L. (2004). Psychosocial Rehabilitation and Community Care. Congres Education for Change, Mental Health Europe, Nova Gorica, Slovenia, 28 mei 2004.

Wilken J.P. (2004). Challenges in mental health care education – current issues in Western and Eastern Europe. Congres Education for Change, Mental Health Europe, Nova Gorica, Slovenia, 29 mei 2004.

Wilken J.P. (2004). Herstel en ervaringsdeskundigheid. Bijdrage aan symposium ervaringsdeskundigheid Universiteit van Tilburg op 11 juni 2004 in Tilburg.

Wilken J.P. (2004). Vermaatschappelijking, herstel en rehabilitatie. Studiemiddag GGNet, Doetinchem, op 15 juni 2004.

Wilken J.P. (2004). Community Care en de WMO als kader voor Community Support: kansen en bedreigingen vanuit cliënten- en familieperspectief. Conferentie “de wet op de maatschappelijke ondersteuning”. Amerpoort ASVZ groep, op 23 juni 2004 in Baarn.

Wilken J.P. (2004). Maatschappelijke Integratie en de WMO. Studiedag Symfora, op 4 oktober 2004 in Amersfoort.

Wilken J.P. (2004). Op de koffie. Maatschappelijke participatie van mensen met psychiatrische beperkingen in de buurt. Studiedag op 2 december 2004 in Hilversum.

Wilken J.P. (2004). Herstel, een hoopvol perspectief. Workshop Landelijk Congres Kenniscentrum Rehabilitatie op 7 december 2004 in Utrecht.

2003

Wilken J.P. (2003). Connecting people: the fight for social inclusion. Challenges for social work. Lezing op het Europese Social Work Congres op 27 mei 2003 in Kopenhagen.

Wilken J.P. (2003). Putting People First: International Cooperation in Mental Health Care Development. Lezing op het congres van Mental Health Europe in Tallinn.

Wilken J.P. (2003). Zorgen voor elkaar in de wijk. Lezing op Invitational Conference over vermaatschappelijking op 13 maart 2003 in Breda.

Wilken J.P. (2003). Het Strengths Model van Rapp. Casemanagement en Rehabilitatie. Workshop op 3 oktober 2003 in Utrecht.