Participatie, Inclusie en Rechten van Mensen met een Beperking

Burgers met en zonder beperkingen leven samen in onze samenleving. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een beperking mee doen en mee tellen? Hoe kunnen we werken aan sociale inclusie, in de geest van het VN Verdrag voor Mensen met een Handicap? En hoe kan de nieuwe sociale professional dit effectief te ondersteunen?

Onder sociale inclusie vatten wij het volwaardig deel uitmaken van een gemeenschap. 'Het koesteren van heterogeniteit en gelijkheid (Moonen). Toch gaat inclusie niet vanzelf, in de praktijk heeft het heel wat voeten in de aarde. Inclusie vereist namelijk een cultuurverandering in elke geleding van de samenleving, en niet in de laatste plaats van de sociaal werker. Een van de opdrachten die voortvloeit uit het VN-verdrag is dat professionals gaan werken in de geest van het verdrag. Sociaal werk is namelijk een mensenrechtenberoep omdat gewerkt wordt aan inclusiegericht werken.

Het VN-verdrag noemt inclusie een 'grondrecht': iedereen dient gelijke mogelijkheden te hebben voor maatschappelijke deelname, iedereen dient van betekenis te kunnen zijn. In 2016 werd het VN verdrag voor mensen met een handicap in Nederland geratificeerd na een jarenlang proces. Het verdrag legt wettelijk vast dat participatie en toegankelijkheid in de breedste zin óók van toepassing zijn voor mensen met een beperking. Onze regering is dus aanspreekbaar op de rechten zoals in het verdrag genoemd zijn. De samenleving en de regering hebben hierbij de opgave om mensen die ‘anders’ als vanzelfsprekend op te nemen.

Voor professionals is nu de uitdaging om bewuster om te gaan met de cliënt als drager van fundamentele rechten. Dat betekent dat professionals kritisch naar hun eigen praktijk moeten kijken, en opkomen voor cliënten waar rechten mogelijk geschonden worden teneinde daarmee het proces van inclusie te steunen.

Programmacoördinator: Jeroen Knevel

Medewerkers: Jeroen Knevel, Sascha van Gijzel, Els Overkamp, Taco Nijhoff

Onderzoeksprojecten

•    Professionals en Inclusie
•    Ontwikkelen van vormen van coorperatief-inclusief onderzoek
•    Participatie van kwetsbare burgers in bewonersinitiatieven Amersfoort
•    Vathorst Inclusief; verbinden van binnenuit
•    Inclusive Campus Life (ICLife)
•    Gemengd wonen

Participatie Zorg en Ondersteuning

Participation, Care and Support

Over het lectoraat