Kennisportaal

Trefwoordenregister

Burger- en cliëntparticipatie

Aanbevolen websites:

Kennisdossier Cliëntenparticipatie (Movisie)

Eenzaamheid en sociaal isolement

Publicaties en producten:

Werkboek eenzaam ben je niet alleen

Aanbevolen websites:

Coalitie erbij
Samen tegen eenzaamheid
Kunst en eenzaamheid

Ervaringskennis en deskundigheid

Publicaties en producten:

Deskundig door de verslaving (boek)
Begrippenkader Ervaringsdeskundigheid (rapport)
Ervaringen met de inzet van ervaringsdeskundigheid (rapport)
Kaderdocument Ervaringsdeskundigheid
Ervaringsdeskundige zorg en dienstverleners (boek)
Position paper Integratie ervaringskennis binnen het HBO

Aanbevolen websites:

Ervaringswijzer
De ervaringsdeskundige
Kenniscentrum Phrenos en Live (Landelijk steunpunt Inzet Van Ervaringsdeskundigheid GGZ)
VVvE Vakvereniging voor Ervaringswerkers

Herstel en Rehabilitatie

Publicaties en producten:

Verhalen van Herstel en Participatie. ervaringen en uitdagingen (e-book) (ook verschenen in Engels, Russisch, Ests en Hongaars)
Recovery colleges: leren als bijdrage aan herstel. Verslag van een studiereis naar Londen (artikel)
Recovering Care (boek)
Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen (boek)
Zo worden cliënten burgers (boek)
Handboek Integrale Rehabilitatiebenadering

Aanbevolen websites:

HEE
Herstelondersteuning
Kenniscentrum Phrenos
Kenniscentrum Zelfhulp en Ervaringsdeskundigheid (KZE)
Recovery college Enik
Soteria Netwerk

Informele zorg en mantelzorg

Publicaties en producten:

Handboek Communicatie bij Hersenletsel (boek)
Zullen we even samen oplopen? (onderzoeksrapportage)
Stilstaan om vooruit te komen (boek)
Heel het leven (hulpmiddel)
Handboek Werken in de wijk
Leren transformeren (boek)

Aanbevolen websites:

Kennisdossier Informele zorg (Movisie)
Mantelzorgsteunpunt
Mezzo

Kwartiermaken

Publicaties en producten:

Kwartiermaken, werken aan ruimte voor mensen met een psychiatrische achtergrond
Meedoen gaat niet vanzelf
Kwartiermaken: een kritische succesfactor voor inclusie en participatie

Aanbevolen websites:

Kwartiermaken
Multiloog
Presentie

Mediation

Publicaties en producten:

Machtsongelijkheid aan de mediationtafel (pdf)
Arbeidsmediation. Een dynamische machtsbalans (pdf)

Aanbevolen websites:

HU Mediation
Buurtbemiddeling

Participatie, Inclusie en Ondersteuning

Publicaties en producten:

Begrippenkader Transitie van AWBZ naar Wmo Wijk en Participatie (artikel)
Kansen in de kunst (boek)
Zo werk je inclusiegericht (artikel)
Inclusie, (on)gewoon doen! (onderzoeksrapportage)
Ondersteuning en Participatie (onderzoeksrapportage)
Improving community support and participation of persons with disabilities. A study in three European countries (onderzoeksrapportage)

Aanbevolen website:

Allestoegankelijk.nl
Collectief-inclusief.nl
Inclusie.org
UN CPRD
Kennisdossier Participatie (Movisie)
Community-living.info
CARe Europe

Professionalisering

Publicaties en producten:

(Re)professionalisering (artikel)
Leren transformeren
Handboek Werken in de wijk

Aanbevolen websites:

Werkplaatsen Sociaal Domein
Kennisdossier Professionalisering
Ethiekwerk
Professionaliteit Nu

Relationele Zorg

Nuttige publicaties en producten:

Recovering Care

Links naar websites:

Zorgethiek
Presentie

VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking (CRPD)

Nuttige publicaties en producten:

Onderwijsmodule inzake VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking (ook in Engels beschikbaar)

Links naar websites:

Coalitie voor Inclusie
VN Verdrag Waarmaken

Wmo en wijkgericht werken

Nuttige publicaties en producten:

De vooruitgeschoven middenvelder
Pleidooi voor een handelingsgerichte benadering van burgerschap (artikel)
Integrale wijkteams, een kwestie van kiezen (artikel)
Bezuinigingen en decentralisering zijn een explosief mengsel (artikel)

Links naar websites:

Kennisplatform Utrecht Sociaal
Werkplaatsen Sociaal Domein
Kennisdossier Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning (Movisie)
Kennisdossier Sociale Wijkteams (Movisie)