Ervaring als kennisbron en bron van deskundigheid, herstel en empowerment

Steeds beter wordt zichtbaar hoe mensen met een beperking hun ervaringen inzetten als kracht en kennisbron. Hoe kunnen we ervaringskennis en deskundigheid door ontwikkelen en hoe kan de nieuwe sociale professional optimaal gebruik maken van eigen ervaringskennis en die van zijn cliënten?

Het werken met ervaringen en ervaringskennis van studenten en docenten binnen ons onderwijs verloopt verschillend. Het aantal studenten met ingrijpende levenservaringen is indrukwekkend. Uit onderzoek van zowel Hogeschool Windesheim als Hogeschool Utrecht blijken in totaal 2/3 van de studenten van sociale opleidingen persoonlijk of via een naaste, ervaringen te hebben met psychiatrie, verslaving of andere problematiek (Karbouniaris, 2009; Weerman, 2016).

Over het algemeen werd in de sociaal agogische opleidingen weinig aandacht besteed aan deze persoonlijke ervaringen van studenten (of docenten) als bron van kennis en deskundigheid. Zowel landelijk als internationaal krijgt dit in toenemende mate aandacht. Recente ontwikkelingen in het sociale domein maken juist het belang van aansluiten bij de leef- en belevingswereld van mensen in kwetsbare posities duidelijk. Dat veronderstelt een speciaal inlevingsvermogen, maar ook een vermogen om vanuit een ander perspectief dan van jezelf als professional te kijken naar krachten en kansen. Het gebruik maken van eigen ervaringen en ervaringskennis, in hetzelfde schuitje gezeten te hebben, geeft daarin een voorsprong.

De waarde van eigen ervaringen en deze als krachtbron gebruiken in een persoonlijk herstel- en ontwikkelingsproces blijkt een belangrijke herstelfactor te zijn (Weerman, 2016, Van Haaster & Knooren, 2008; Van Erp, Boertien, Scholtens & Van Rooijen, 2011).

Programmacoördinator: Simona Karbouniaris

Docenten en studenten betrokken bij deze programmalijn in 2018-2019:

Ben Oranje; Carla van Slagmaat, Caron Landzaat, Chester Navarro, Dave Bast, Demi van ’t Hoog, Jelmer Dirks; Julia van der Sluis; Ellen Witteveen, Ellis Jongerius, Fay van der Kamp, Idman Nur, Jan Sitvast, Jeroen Knevel, Jerry Allon, Jon Leopold, Hidde Bassant, Kornelis Jan van der Vaart, Lukas Pötter; Manon Jansen, Maria Peters, Mathijs van der Ziel; Max van Beveren; Pascalle Kabel, Reshma Bhikie; Sanne Lamers, Sascha van Gijzel, Roy Leunen, Ruby van Loenen. 

Onderzoeksprojecten