Onderzoekslijn Professionalisering

Het Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein wil een bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken en organisatievraagstukken. Dat doen we vanuit de invalshoek van de professionalisering van hrm-professionals. Het zijn immers deze professionals die in de praktijk het werk moeten doen. Die door hun beleid moeten bewerkstelligen dat medewerkers zich kunnen ontplooien, dat arbeidsprocessen efficiënt verlopen en dat de organisatie op een effectieve manier is ingericht. Met onze activiteiten in de lijn Professionalisering willen we hen daarbij ondersteunen.

Ontwikkelen van een visie op het vak

In deze onderzoekslijn richten we ons op hrm-professionals, -studenten en -docenten. We vinden het belangrijk dat zij een eigen visie ontwikkelen op de aard en het belang van hun beroep en op hun (toekomstige) beroepsmatige taken en verantwoordelijkheden. Om die visie te ontwikkelen willen wij hen voorzien van kennis en inzichten die binnen de wetenschap en de praktijk zijn ontwikkeld. Het doel hiervan is dat zij hun beroep op een adequate manier kunnen uitoefenen en hier voortdurend samen met hun collega’s op kunnen reflecteren.

Overdracht van kennis en onderzoeksresultaten

Om dit doel te bereiken zorgen we ervoor dat de kennis die we ontwikkelen in alle onderzoeken van het lectoraat, ten goede komt aan het werkveld. Dit betekent dat we deze kennis op allerlei manieren overdragen aan docenten, studenten en professionals. Dat doen we bijvoorbeeld in de vorm van rapporten, gastcolleges, lezingen, workshops en publicaties. Maar ook door mee te werken aan de ontwikkeling en aanpassing van (modules voor) het onderwijscurriculum. Zo ontwikkelen we momenteel een module voor de master Social Work op de Hogeschool Utrecht en leveren we een bijdrage aan een vak in de masteropleiding Strategisch HRM op de Universiteit Utrecht.