Onderzoekslijn Productiviteit

De afgelopen decennia is de economie in Nederland gestaag gegroeid. Deze groei is vooral te danken aan het feit dat er meer mensen, en vooral vrouwen, zijn gaan werken. Opvallend is dat de arbeidsproductiviteit per werknemer de laatste jaren nauwelijks is gestegen: sinds 2000 bedraagt deze stijging slechts 0,5%. Dit is niet alleen zorgelijk voor de aandeelhouders van bedrijven, maar bedreigt ook de welvaart in onze samenleving. Daarom richten we ons in deze onderzoekslijn op het verhogen van de productiviteit.

Efficiëntie en effectiviteit

Hebben we het over productiviteitsverhoging, dan hebben we het over efficiëntie en effectiviteit. Het gaat om méér produceren in dezelfde tijd en met hetzelfde aantal mensen. Maar het gaat ook om hogere prestaties leveren en betere resultaten behalen. Kijken we naar non-profitorganisaties, dan is productiviteitsverhoging cruciaal voor hun bestaansrecht. Kijken we naar commerciële bedrijven, dan is deze verhoging een voorwaarde voor groei. Die groei is niet alleen goed voor de bedrijven zelf, maar ook voor de economie en de welvaart in onze samenleving. Bij een sterkere economie kan er immers meer geld besteed worden aan onderwijs, gezondheidszorg, cultuur en vrije tijd.

Sociale innovatie als middel

Om de productiviteit te verhogen is sociale innovatie essentieel. Sociale innovatie richt zich in de eerste plaats op de vernieuwing van de organisatie en het arbeidsproces: Hoe richt je dat proces efficiënt in? Welke organisatievorm kies je? Waar plaats je welke medewerker? En welke leiderschapstijl is het meest effectief? Daarnaast richt sociale innovatie zich op de talentontplooiing van medewerkers: Hoe komen zij het best tot hun recht? Hoe kunnen zij zich verder ontwikkelen? Hoe kunnen zij hun kennis vergroten? En hoe zorg je dat die kennis ook leidt tot een hogere productie? Dit vraagt om een gericht hrm-beleid en om goed geëquipeerde hrm-professionals.

Projecten bij MKB, universiteiten en hogescholen

In deze onderzoekslijn richten we ons onder andere op het midden- en kleinbedrijf, op universiteiten en hogescholen. We kijken hoe sociale innovatie hier een rol kan spelen en wat dat betekent voor het hrm-beleid. Daartoe voeren we een aantal onderzoeks- en adviesprojecten uit.