Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein

Op het niveau van de arbeidsorganisatie zijn er talrijke definities van sociale innovatie. In al deze definities gaat het over de vergroting van de arbeidsproductiviteit en de verbetering van de bedrijfsprestaties, in combinatie met een betere psychische en fysieke gezondheid van de medewerkers en meer aandacht voor talentontplooiing. Het zijn ook deze doelen die centraal staan in het programma van het Lectoraat Organiseren van Verandering in het publieke domein.

Werksituatie

Maar wij voegen daar een dimensie aan toe door ook vanuit een maatschappelijke optiek te kijken. Wij onderzoeken hoe sociale innovatie in organisaties een bijdrage kan leveren aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken en aan een hogere arbeidsparticipatie als middel voor maatschappelijke integratie. Daarbij komen thema’s aan bod als leeftijdsbewust personeelsbeleid, diversiteitmanagement, gezondheidsbeleid en arbeidsintegratie van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

“Hoe kan sociale innovatie van arbeidsorganisaties een bijdrage leveren aan zowel de prestatieverbetering van bedrijven als aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt en optimale arbeidsparticipatie in onze samenleving?" Dat is de overkoepelende vraag van ons onderzoek bij zowel (semi-)publieke organisaties in de publieke sector (zoals  universiteiten, hogescholen en gezondheidsorganisaties) als bij bedrijven binnen het MKB.

Onderzoekslijnen

Het lectoraat richt zich met haar onderzoek op de volgende onderzoekslijnen:

Met de uitvoering van het onderzoek, en mét de resultaten van het onderzoek, werkt het lectoraat mee aan de professionalisering van het Personeel- en Organisatiebeleid (P&O), de P&O-beroepsbeoefenaar en het P&O-onderwijs.

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 101
3584 CH Utrecht

Postadres:
Postbus 85397
3508 AJ Utrecht

Telefoon: 088 - 481 86 03
E-mailksi@hu.nl

Waarnemend Lector

Sjoerd van den Heuvel at Data and Analytics 2017

Sjoerd van den Heuvel spreekt over samenwerking tussen wetenschap en praktijk op het gebied van People Analytics: