Lectoraat Jeugd

Het lectoraat Jeugd, gestart op 1 september 2016, richt zich op het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis over het stimuleren van een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor jeugdigen. Een specifiek doel is het bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van jeugdhulp in de Utrechtse Jeugdregio’s. Dit gebeurt binnen het project “De Utrechtse Jeugdregio’s in beeld”. Tot 1 september 2020 wordt dit project ondersteund door de Provincie Utrecht.

Lectoraat Jeugd: meisje met schooltas

Focusgebieden binnen het jeugddomein

De transformatie van het jeugddomein roept nieuwe en uitdagende vraagstukken op. Het lectoraat Jeugd richt zich op deze vraagstukken, vanuit en samen met professionals, beleidsvormers, docenten, studenten, jeugdigen en opvoeders. Deze benadering en het bieden van handreikingen binnen de driehoek professionele beroepspraktijk - onderwijs aan toekomstige hbo-professionals – praktijkgericht onderzoek, past binnen de visie van Hogeschool Utrecht op het bijdragen aan een innovatieve beroepspraktijk. Het lectoraat Jeugd kent hiertoe drie samenhangende focusgebieden met specifieke hoofdvragen:

  • Een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat: Hoe werkzame factoren te herkennen en stimuleren?
  • Veerkracht van jeugdigen en hun gezinsleden: hoe deze te ontrafelen en versterken?
  • Professionalisering van jeugd- en gezinsprofessionals: hoe de professionaliteit te verbreden en verdiepen?

Verbinding tussen onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs

Het praktijkgericht onderzoek vanuit het lectoraat richt zich op het leveren van kennis voor de beroepspraktijk en de bredere samenleving. In de activiteiten wordt daarom voortdurend de verbinding gemaakt tussen onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs. Het onderzoek bouwt voort op bestaande kennis en levert een bijdrage aan de nieuwste (praktijk)kennis in het jeugddomein.

Samenwerking

Het bevorderen van de doorwerking van praktijkgericht onderzoek vraagt erom duurzame netwerken te ontwikkelen en daarin samen te werken aan kennisontwikkeling en innovatie. Het lectoraat maakt actief deel uit van meerdere netwerken op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo is het lectoraat Jeugd lokaal bijvoorbeeld partner in de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht, regionaal in het kennisplatform Utrecht Sociaal (kUS) en nationaal in het Consortium voor Angst en Depressie.

Onderwijs

Het lectoraat Jeugd draagt op verschillende manieren bij aan onderwijs en scholing in onderstaande opleidingen:

  • Bacheloropleiding  Pedagogiek
  • Bacheloropleiding Social Work
  • Masteropleiding  Community Development
  • Masteropleiding Forensisch Sociale Professional
  • Masteropleiding Pedagogiek