PGO naar persoonsgebonden aanpak

Dit onderzoek draagt bij aan de versterking van veiligheid op persoonsniveau en is gericht op het werken aan het identificeren van belangrijke kenmerken en structuren die professionele en beleidsmatige keuzes kunnen onderbouwen vanuit een kennisbasis gebaseerd op grotendeels bestaande registratiesystemen. Dit faciliteert daarnaast evaluatie van de keuzes en daarmee het lerend vermogen van een organisatie.

Binnen deze onderzoekslijn gaat aandacht uit naar toepassing bij breed antisociaal gedrag waaronder overlast plegen en jeugddelinquentie. Er is gewerkt aan nieuwe kennis en methoden om via informatiegestuurd werken meer maatwerk te leveren bij de aanpak van daders. Vanuit het lectoraat is meegewerkt aan twee projecten over gewelddadige radicalisering, Safire over het proces van radicalisering en IMPACT over evaluatie van deradicaliseringsinterventies. Vanuit het lectoraat zijn de lector en één onderzoeker betrokken bij de Werkgroep Diversiteit van de FMR om gezamenlijk te werken aan een veilig leer- en werkklimaat binnen de HU.
 
Informatiegestuurd werken is bij uitstek versterkend aan wat Persoonsgebonden Aanpak (PGA) wordt genoemd. Deze aanpak is specifiek gericht op daders van misdrijven met grote impact (High Impact Crimes; HIC), zoals (huiselijk) geweld en woninginbraken. PGA en HIC zijn bestempeld als twee van de vier prioriteiten binnen de veiligheidsstrategie 2015-2018 van de veiligheidscoalitie Midden-Nederland. De bekendste PGA-methodiek is overigens de top 600 aanpak uit Amsterdam (nu top 1000), maar lokaal wordt nu overal gewerkt aan de ontwikkeling van PGA. Er zijn veel professionals vanuit verschillende organisaties bij PGA betrokken. Naast politie, OM en gemeente, zijn dat de reclasseringsorganisaties, forensische hulpverlening, schuldhulpverlening, woon- en arbeidsbegeleiding en (indien van toepassing) de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdzorg.