PGO naar het handelen van de professionals die werken in het semi-gedwongen kader

Dit onderzoek ondersteunt de positie van professionals en de effectiviteit van de processen waar binnen zij werken. Dit versterkt tevens mogelijkheden tot scholing, intervisie en coaching en evaluatie.

Kennisontwikkeling heeft plaatsgevonden vanuit een aantal grote onderzoeksprojecten omtrent onder meer het belang van vrijwillige nazorg voor PIJ-jongeren (‘jeugd-tbs’), een nieuwe regionale werkwijze voor civielrechtelijk gesloten geplaatste jongeren (Trajectzorg) en de dynamiek tussen professional en reclasseringscliënt (Werkalliantie). Het gaat om het versterken van continuïteit, toezicht en zorg voor cliënten, om nuchterheid, veerkracht en routine bij crisisbeheersing en om het belang van risico-intelligentie en het hiervoor ontwikkelen van evidence-based onderwijs.