Onderwijs (bachelors)

Het lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid werkt al een aantal jaren intensief samen met de opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) aan de optimale vormgeving van eenvoudig maar relevant leeronderzoek, ter beantwoording van een vraag vanuit het werkveld. Coördinatie en vormgeving van het leeronderzoek gebeurt samen met een aantal vaste docenten van IVK. De studenten voeren het onderzoek uit en ervaren daarmee de praktische relevantie en de interne logica van onderzoek doen. Er is gebleken dat studenten een positievere attitude ten aanzien van onderzoek ontwikkelen en tevens de uitvoering van onderzoek beter kunnen hanteren. Dit alles komt hun onderzoekend vermogen ten goede. De meerwaarde voor docenten zit ‘m in de focus van onderzoeksvragen die ze moeten begeleiden en de kans om zich daarin te verdiepen gedurende meerdere jaren. Dit biedt hen efficiëntie in hun werk, vakinhoudelijke verdieping en versterking van hun eigen onderzoekend vermogen. Het leeronderzoek, is door de accreditatiecommissie 2014 bij IVK als goed voorbeeld gesteld van de vervlechting van onderwijs, onderzoek en praktijk. Inmiddels wordt er vanuit onderwijs-innovatiegelden gewerkt aan ondersteuning voor ontwikkeling van het RUIT-model bij andere opleidingen.

Lees meer over het RUIT-model.