Lectoraat Jeugd

Het lectoraat Jeugd, gestart op 1 september 2016, richt zich op het ontwikkelen, overdragen en toepassen van kennis over het stimuleren van een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor kinderen en jongeren. Een specifiek doel is het versterken van de kwaliteit van lokale jeugdhulp in de zes Utrechtse Jeugdregio’s. Tot 1 januari 2020 wordt het lectoraat Jeugd medegefinancierd door de Provincie Utrecht.

Het versterken van de kwaliteit van lokale jeugdhulp wordt duidelijk in:
a.    Het verhelderen & versterken van veerkracht en probleemoplossende vermogens van kinderen, jongeren en gezinnen
b.    Het verbreden & verdiepen van professionaliteit van de (jeugd)professionals

Onderzoek binnen het lectoraat richt zich hiertoe op de speerpunten uitvoerende werkzaamheden van professionals, interventies en interactie en samenwerking; de inbedding van professionals in teams, organisaties en bredere samenwerkingsverbanden.

In de eerste fase van het lectoraat worden actuele onderwerpen en voorbeelden van ‘best practices’ en positieve vernieuwing binnen het continuüm van sociale basis tot (semi) gedwongen kader verzameld om te komen tot relevante onderzoeksthema’s. Ook worden de onderzoekslijnen ontwikkeld .

Verbinding tussen wetenschap, beroepspraktijk en onderwijs
Binnen het lectoraat Jeugd worden wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en praktijkkennis met elkaar verbonden om het gericht stimuleren van een gezond opvoedings- en ontwikkelingsklimaat voor de jeugdigen te versterken. Het onderzoek bouwt hiermee voort op bestaande kennis en levert een bijdrage aan de nieuwste (praktijk)kennis in het jeugddomein.

Onderwijs

Het lectoraat Jeugd draagt op verschillende manieren bij aan onderwijs en scholing in onderstaande opleidingen:
•    Bacheloropleiding  Pedagogiek
•    Masteropleiding Pedagogiek
•    Bacheloropleiding Social Work