Samenwerkingspartners

Het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening onderhoudt nauwe contacten met het beroepenveld en met collega’s in onderwijs en wetenschap. Deze samenwerking is cruciaal voor ons onderzoek en wij nodigen geïnteresseerden graag uit contact met ons op te nemen om mogelijkheden tot samenwerking te verkennen.

Mede-initiatiefnemers die de aanzet hebben gegeven voor de start van het lectoraat in 2008 zijn:

 • het Oranje Fonds
 • de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW)

Daarnaast werken wij in onze projecten veelvuldig samen met maatschappelijke partners zoals welzijnsorganisaties, vakbonden en gemeenten. Zo werk(t)en wij onder andere samen met:

 • Amerpoort
 • Sherpa
 • Leger des Heils
 • CNV Publieke Zaak
 • Buurtteams Sociaal te Utrecht
 • LSG Rentray
 • Zonnehuizen
 • Cumulus Welzijn
 • Stichting Stade
 • Gemeente Den Haag

Naast de contacten met maatschappelijke partners, trekken we ook graag samen op met andere hogescholen, universiteiten en kennisinstituten. We voeren gezamenlijk onderzoek uit, werken gezamenlijk aan publicaties, of medewerkers van deze instellingen treden op als ‘critical friend’: ze kijken mee met ons werk en geven input om de kwaliteit van ons onderzoek te waarborgen. De afgelopen jaren werk(t)en we hierbij onder andere samen met (medewerkers van):

 • Aedes
 • Centrum voor Verslavingsonderzoek (CvO)
 • Hogeschool INHOLLAND
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Avans
 • Fontys Hogeschool
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit voor Humanistiek

Tot slot worden de onderzoeksresultaten van het lectoraat veelvuldig op buitenlandse conferenties gepresenteerd. Mede hierdoor heeft het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening een stevig internationaal netwerk, waarbij onderzoekers van diverse buitenlandse universiteiten en hogescholen betrokken worden bij onderzoeksprojecten. Daarbij worden onder andere nauwe contacten onderhouden met medewerkers van:

 • Artevelde Hogeschool Antwerpen
 • Het academic thematic network on activating citizenship (NORM)
 • Universiteit Antwerpen
 • Durham University