Kwetsbare groepen

Een van de programmalijnen van het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening richt zich op cliënten met een complexe problematiek. We noemen ze ook wel ‘sociaal kwetsbaren’, ‘multi-probleemgezinnen’ of ‘cliënten met een lage sociaal-economische status’. Wie zijn deze mensen precies en hoe bereiken we ze het best? Dat zijn de kernvragen van deze onderzoekslijn.

Profiel van de doelgroep

In deze onderzoekslijn brengen we in de eerste plaats de genoemde groep cliënten in beeld. Hoe ziet hun leven eruit en wat is hun behoefte aan hulpverlening? Hoe zit hun sociale netwerk in elkaar en hoe kijken buren en wijkbewoners tegen hen aan? Door veel kennis van de doelgroep te vergaren, proberen we een helder profiel te schetsen, zodat we vanuit het perspectief van de doelgroep naar de hulpverlening kunnen kijken.

Nieuwe vormen van hulpverlening

Dit perspectief dient als basis voor de tweede vraag binnen de onderzoekslijn, namelijk: hoe kunnen maatschappelijke dienstverleners deze cliënten beter bereiken? Welk aanbod, welke werkwijze en welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? Wellicht kunnen we het bestaande aanbod effectiever op de cliënten afstemmen, maar het is ook nodig om nieuwe vormen van hulpverlening te ontwikkelen.

Outreachend werken

Een van die vormen is het zogenaamde outreachend werken, ofwel ‘bemoeizorg’ of ‘achter de voordeur kijken’. Deze manier van werken lijkt bij uitstek geschikt om cliënten met een complexe problematiek te bereiken. Veel organisaties passen deze werkwijze dan ook al toe. Maar outreachend werken roept ook veel onderzoeks- en ontwikkelvragen op. Het lectoraat speelt daar met verschillende projecten op in. Met deze onderzoekslijn willen we de professionele hulp- en dienstverlening aan deze groep versterken. Zo deden we bijvoorbeeld onderzoek naar deelnemers van voedselbanken en formuleerden op basis van de gevonden gebruikersprofielen aanbevelingen voor voedselbanken.