Diversiteit

Diversiteit is een container begrip, gericht op het omgaan en erkennen van verschillen. De Nederlandse bevolking, met name in de grootstedelijke omgeving, verandert van samenstelling en wordt meer divers. Op dit moment zijn vooral de etnische, culturele en religieuze verschillen dominant. Niet alleen de burgers die een beroep doen op het sociaal werk, ook de sociaal werkers zelf worden meer divers. Het omgaan met verschillen wordt ook in professioneel opzicht nog vaak moeilijk gevonden. Dit vraagt om aandacht voor een inclusieve beroeps- en onderwijspraktijk.

Werkgroep diversiteit

In opdracht van de voormalige FMR directie is een  werkgroep diversiteit opgericht, die vanaf 2015 heeft gewerkt aan voorstellen met gebruikmaking van de in de faculteit aanwezige expertise, waar nodig aangevuld met expertise van buiten; op het terrein van omgangsvormen, inspelen op actualiteiten, personeelsbeleid en diversiteit als ontwerpprincipe (diversiteit in het curriculum). De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit alle geledingen van de onderwijsorganisatie. Bij aanvang in 2015 is de volgende visie geformuleerd:

Op een ideale hogeschool is er een prettig en veilig leer- en werkklimaat, waarin alle studenten, docenten en medewerkers zichzelf kunnen zijn, niemand wordt aangevallen of gediscrimineerd op bijvoorbeeld afkomst, geaardheid of religie. Op deze hogeschool vindt dialoog plaats vanuit wederzijds respect en goed onderbouwde argumentatie.

Inmiddels zijn er drie subdomeinen gerealiseerd; etnisch-religieuze en culturele diversiteit, gender en seksuele diversiteit en diversiteit in relatie tot fysieke en/of mentale beperkingen. Hoewel de werkgroep in eerste instantie gericht is op de eigen (HU) onderwijs organisatie en cultuur, worden nieuwe voorstellen gerealiseerd richting onderzoek. De werkgroep is vooralsnog gericht op de instituten van de voormalige faculteit FMR; nu gehuisvest op de Padualaan 101. Een van de uitdagingen voor de nabije toekomst is dat ook vanuit andere instituten, HU breed, de belangstelling voor diversiteit toeneemt en de werkgroep onderzoekt welke rol zij daarin kan spelen.

In onderstaand filmpje vertelt Peter Hendriks o.a. over diversiteit op de HU.