Diversiteit

Diversiteit is een container begrip, gericht op het omgaan en erkennen van verschillen. De Nederlandse bevolking, met name in de grootstedelijke omgeving, verandert van samenstelling en wordt meer divers. Op dit moment zijn vooral de etnische, culturele en religieuze verschillen dominant. Niet alleen de burgers die een beroep doen op het sociaal werk, ook de sociaal werkers zelf worden meer divers. Het omgaan met verschillen wordt ook in professioneel opzicht nog vaak moeilijk gevonden. Dit vraagt om aandacht voor een inclusieve beroeps- en onderwijspraktijk.