Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening staat onder leiding van lector dr. Lia van Doorn en heeft als doel de verbetering en vernieuwing van onderwijs en praktijk in het sociale domein. Dat doen we door middel van praktijkgericht onderzoek. Onze onderzoeksresultaten worden openbaar gemaakt in wetenschappelijke en vakpublicaties, maar ook vertaald naar concrete handreikingen voor de beroepspraktijk, zoals professionaliseringstrajecten, werkvormen en instrumenten.

 Aantal daklozen in Nederland is verdubbeld, lector Lia van Doorn pleitte in EenVandaag (8/2/18) voor een nationaal actieplan

Vier thema’s hebben onze specifieke aandacht:

Het lectoraat bestaat uit een vaste kern van onderzoekers: een interdisciplinair team met achtergronden in de ethiek, verpleegkunde, onderwijskunde, het sociaal werk en sociologie. Dit team wordt regelmatig versterkt door docenten van het Instituut Social Work van Hogeschool Utrecht en zoekt expliciet de samenwerking met andere lectoraten en instituten.

De onderzoeksgroep richt zich echter ook op de wereld buiten Hogeschool Utrecht. Wij streven naar duurzame samenwerkingsverbanden met praktijkinstellingen en praktijkwerkers. De betrokken instellingen en werkers nemen als actieve partners deel aan ons onderzoek: zij spelen een actieve rol in de totstandkoming en uitvoering van onderzoek en denken mee over implementatie van de resultaten. Tevens onderhoudt de onderzoeksgroep contacten met een netwerk van docenten en academici in binnen- en buitenland.

Bijzonder lector ‘geschiedenis van het sociaal werk’

In 2014 nam bijzonder lector Maarten van der Linde afscheid van het Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening. Hij was enkele jaren aan het lectoraat verbonden en richtte zich op de geschiedenis van het sociaal werk met als doel het historisch besef bij zowel professionals als de hbo-opleidingen te versterken. De afscheidslezing van Maarten van der Linde is te bekijken en te lezen.