Lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening

Het lectoraat Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening staat onder leiding van lector dr. Lia van Doorn en heeft als doel het onderwijs en de praktijk in het sociale domein te verbeteren en vernieuwen. Dat doen we door middel van praktijkgericht onderzoek. Onze onderzoeksresultaten worden openbaar gemaakt in wetenschappelijke en vakpublicaties, maar ook vertaald naar concrete handreikingen voor de beroepspraktijk, zoals professionaliseringstrajecten, werkvormen en instrumenten.

 Aantal daklozen in Nederland is verdubbeld, lector Lia van Doorn pleitte in EenVandaag (8/2/18) voor een nationaal actieplan

Vier thema’s hebben onze specifieke aandacht:

Het lectoraat bestaat uit een vaste kern van onderzoekers: een interdisciplinair team met achtergronden in het sociaal werk, de sociologie, de ethiek, onderwijskunde, het sociaal werk en sociologie. Dit team wordt regelmatig versterkt door docenten van het Instituut Social Work van Hogeschool Utrecht en zoekt expliciet de samenwerking met andere lectoraten en instituten, waaronder het Instituut voor Verpleegkunde.

De onderzoeksgroep richt zich ook op de wereld buiten Hogeschool Utrecht. Wij streven naar duurzame samenwerkingsverbanden met praktijkinstellingen en praktijkwerkers. De betrokken instellingen en werkers nemen als actieve partners deel aan ons onderzoek: zij spelen een actieve rol in de totstandkoming en uitvoering van onderzoek en denken mee over implementatie van de resultaten. Tevens onderhoudt de onderzoeksgroep contacten met een netwerk van docenten en academici in binnen- en buitenland.