Kenniscentrum Sociale Innovatie

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie is een samenwerkingsverband van tien lectoraten dat praktijkgericht onderzoek doet in het brede sociale domein. We ontwikkelen en agenderen actuele maatschappelijke en sociale vraagstukken, vanuit verschillende perspectieven en disciplines.

Thema's waar we ons mee bezighouden zijn onder andere maatschappelijke opvoedingsvraagstukken, groeiende schuldenproblematiek, jeugdhulp, (arbeids-) re-integratie, co-creatie, radicalisering, voorkomen van (herhaalde) criminaliteit, begeleiden van verandering in justitieel kader, inzet van vrijwilligers, cultuurparticipatie, sport, decentralisaties en burgerinitiatieven en wijkteams die hun rol en plek zoeken.

 

 

Het KSI ontwikkelt producten voor de beroepspraktijk, zoals publicaties in vaktijdschriften, rapporten van onderzoeksprojecten, handboeken, handreikingen, handelswijzen, methodieken en beschrijvingen van best practices. Daarnaast dragen de lectoraten binnen het KSI actief kennis over door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops.

Een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving

Het KSI heeft zich als doel gesteld een bijdrage te leveren aan een inclusieve, rechtvaardige en veilige samenleving waarbij de waarden van de democratische rechtsstaat centraal staan. Deze drie waarden staan aan de basis van het ‘goed’ samenleven met elkaar en komen in onderlinge verbondenheid terug in het onderzoek van het kenniscentrum. 

We werken samen met vele maatschappelijke partners uit onderwijs, beroepspraktijk en kennisinstellingen van lokaal tot landelijk niveau, waaronder buurt- en vrijwilligersorganisaties, scholen, ministeries en gemeenten. 

Bij het kenniscentrum zijn circa 120 onderzoekers actief. Daarnaast betrekt het KSI op verschillende wijzen jaarlijks enkele honderden studenten bij onderzoek. Onder andere in afstudeeronderzoeken, student-assistentschappen, samenwerkingen in leerwerkplaatsen en deelname aan onderzoek. Diverse KSI-lectoraten spelen ook een belangrijke rol in de ontwikkeling en invulling van de masteropleidingen Community Development, Forensisch Sociale Professional en Pedagogiek.

De lectoraten

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie bestaat uit verschillende lectoraten met die onderzoek uitvoeren binnen drie thema’s; nieuwe vormen van samenleven, de praktijk van zelfredzaamheid en samenwerken tussen beroepsgroepen en nieuwe professionalisering. De lectoraten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie zijn::

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 101
3584 CH Utrecht
Postadres:
Postbus 85397
3508 AJ Utrecht
Telefoon: 088 - 481 92 22
E-mail: ksi@hu.nl

Nieuws

Meer