Lectoraat Normatieve Professionalisering

Het Lectoraat Normatieve Professionalisering bestaat sinds juni 2012 en is opgericht met het doel bij te dragen aan de vorming van de professionele identiteit van leraren.

De leraar als professional ontwikkelt zich voortdurend. Om deze ontwikkeling in goede banen te leiden, is het belangrijk om stil te staan bij een aantal belangrijke vragen. Denk aan vragen als:

  • Wat geeft een leerkracht een leerling mee?
  • Waar draait het voor de leerkracht om?

Deze vragen houden verband met de professionele identiteit van de leraar. Het lectoraat verricht onderzoek naar de vorming van deze professionele identiteit. Ook gaat het lectoraat aandacht voor persoonsvorming en zingeving meer inbedden in de opleidingen tot leerkracht .

Centraal staat ‘de normatieve dimensie’ van het professioneel handelen van de leraar. Deze dimensie is uitgewerkt in een aantal deelonderzoeken met onderwerpen als: het omgaan met morele dilemma's, levensbeschouwelijke achtergronden van de leraar en het veranderend beroepsbeeld van studenten tijdens de opleiding tot leerkracht. Een vierde thema is het burgerschapsonderwijs.

Voor leraren is het bijvoorbeeld van belang in dialoog te blijven met hun leerlingen, leidinggevenden en de beleidsmakers van de onderwijsinstelling waar zij werkzaam zijn. Zo is er gelegenheid om onder andere morele dilemma’s, omgangsregels en de toepassing van regels in de onderwijsomgeving te bespreken.

De leraar staat in elk onderzoek van het lectoraat centraal. Een gemêleerde groep promovendi en postdoctorale wetenschappers heeft zich bij het lectoraat gevoegd. Dit met het doel om door middel van onderzoek de kwaliteit van de lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht te verbeteren.

Het lectoraat legt hierin net als de andere lectoraten van het Kenniscentrum Leren en Innoveren een sterke focus op pedagogisch-didactisch handelen. Dit is ingegeven door onder meer de maatschappelijke aandacht voor het leraarschap. De onderzoeksresultaten worden vertaald naar de curricula van de opleidingen. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het vergroten van het onderzoekspotentieel van de instituten.

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 97
3584 CH Utrecht

Postadres:
Postbus 14007
3508 SB Utrecht

Telefoon: 088 - 481 72 94
E-mail: lnp@hu.nl  

Associate lector

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten