PRO-model

Praktijkgericht onderzoek in het hoger beroepsonderwijs heeft als doel om nieuwe kennis te ontwikkelen die een bijdrage kan leveren aan de (beroeps)praktijk. Het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht onderzoek ontwikkelde hiertoe in opdracht van de Hanzehogeschool Groningen een nieuw, domeinoverstijgend hulpmiddel: het Praktijkgereedheid van Onderzoek-model (PRO-model).

PRO-model

Het PRO-model helpt om in kaart te brengen op welke manier onderzoek leidt tot een verandering in de praktijk en welke actoren welke onderzoeksdoelen oppakken om tot dat doel te komen. Onderzoekers kunnen met behulp van het PRO-model aangeven:

  • welke onderzoeksdoelen en daaraan gekoppelde activiteiten zij in hun eigen onderzoek opnemen;
  • welke activiteiten zij overlaten aan andere partijen, zoals universitaire onderzoekers, commerciële aanbieders en de beroepspraktijk;
  • in welke volgorde ze de doelen willen realiseren.

Zij kunnen zelf, met een collega of onderzoeksgroep aan de slag met het model. Daarvoor is een gesprekstool ontwikkeld bestaande uit negen kaartjes (de negen onderzoeksdoelen) met vragen en voorbeelden. Door de met ‘ja’ beantwoorde kaartjes op het model te leggen ontstaat een overzicht van onderzoeksdoelen die de onderzoeker juist wel of niet opneemt in het onderzoek. Lees meer over de totstandkoming van het PRO-model. Zelf aan de slag met het model? Download het gespreksmodel.