Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek (MPO) levert een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in Nederland. Het lectoraat richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen alle disciplines in het hbo, van techniek tot educatie en van gezondheidszorg tot de kunsten.

Lector MPO dr. Daan Andriessen doet met zijn kenniskring onderzoek naar de methoden van het praktijkgerichte onderzoek in het hbo en naar de didactiek om studenten en docenten te leren om onderzoek te doen. Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum Leren en Innoveren.

Festival De Onderzoekswerkplaats

Missie

In samenwerking ontwikkelen van werkbare kennis op het vlak van de methodologie van pgo en didactiek van onderzoekend vermogen die bijdraagt aan een betere beroepspraktijk.

Doelgroep

Het lectoraat werkt voor de hele Hogeschool Utrecht en voor vergelijkbare hogeronderwijsinstellingen in Nederland en het buitenland. Daarnaast is het lectoraat relevant voor universiteiten en kennisinstellingen waar praktijkgericht onderzoek plaatsvindt, zoals TNO, de GGD, onderzoeksbureaus en ministeries.

Onderzoeksthema’s

Het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek heeft twee onderzoekslijnen: Doorwerking van praktijkgericht onderzoek en Didactiek van onderzoekend vermogen.

Onderzoekslijn Doorwerking van praktijkgericht onderzoek

Op het gebied van de methodologie van praktijkgericht onderzoek ligt de focus binnen het lectoraat voor de periode 2017-2021 op het gebied van het creëren van doorwerking naar praktijk en onderwijs, met behoud van methodologische grondigheid. Het lectoraat MPO doet vanuit het perspectief van de onderzoeker, de praktijk en de financier, onderzoek naar de vraag: Hoe kan in praktijkgericht onderzoek op een methodisch verantwoorde manier doorwerking naar de praktijk worden gerealiseerd?  

Onderzoekslijn Didactiek van onderzoekend vermogen

Op het gebied van de didactiek van onderzoekend vermogen richt onderzoek van het lectoraat MPO zich op de daadwerkelijke rol van onderzoekend vermogen in de diverse beroepspraktijken, waarbij de focus met name komt te liggen op de complexe beroepspraktijk waar problemen zich niet direct op een technisch-rationele wijze laten oplossen. Het lectoraat doet vanuit de perspectieven van praktijkprocessen, het curriculum en begeleiding onderzoek naar de vraag: Welke verschillende rollen heeft onderzoekend vermogen in de diversiteit aan beroepspraktijken en op welke wijze kan dit vermogen bij studenten ontwikkeld worden gedurende hun hbo-bachelor- of masteropleiding?

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt ons benaderen voor advies over:

  • manieren om in praktijkgericht onderzoek praktische relevantie en methodische grondigheid te combineren;
  • methodologieën die kunnen helpen om de doorwerking van praktijkgericht onderzoek naar de praktijk en het onderwijs te verbeteren;
  • het vormgeven van praktijkgericht onderzoek voor praktijkprocessen in bachelor- én masteronderwijs, in curriculum en begeleiding;
  • interventies om ‘veilige onzekerheid’ te bevorderen;
  • de rol die onderzoekend vermogen kan hebben in praktijkprocessen die meer iteratief-agile van aard zijn.

Festival De Onderzoekswerkplaats

Het lectoraat verzorgt inleidingen en lezingen, geeft workshops en trainingen en ontwikkelt bruikbare producten op bovengenoemde thema’s. Bent u hierin geïnteresseerd of heeft u ideeën voor samenwerking, neem dan contact met ons op.

Samenwerking

Het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek werkt samen met twee lectoraten van andere hogescholen die beide een aanvullend perspectief hebben op het werken en onderzoeken in complexe praktijken: het lectoraat Kunst en Professionalisering van de HKU (lector Bart van Rosmalen) en het lectoraat Professionele Identiteit en Organisatieontwikkeling van Aeres Hogeschool Wageningen (lector Manon Ruijters).

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 99
3584 CH Utrecht

Postadres:
Postbus 182
3500 AD Utrecht

Telefoon: 06-34851717 (Karin Ruiter)
E-mail: daan.andriessen@hu.nl (Daan Andriessen) of karin.ruiter@hu.nl (Karin Ruiter)

Symposium en openbare les van Daan Andriessen

Publicatie Openbare les 'Praktisch relevant én methodisch grondig? Dimensies van onderzoek in het hbo'


Presentatie Openbare les

 

Bekijk hieronder de openbare les van dr. Daan Andriessen.

screenshot weblecture openbare les Daan Andriessen

Bovenstaande video kan alleen worden afgespeeld in Google Chrome of Mozilla Firefox.