Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek (MPO) levert een belangrijke bijdrage aan de verdere professionalisering van het praktijkgericht onderzoek in Nederland. Het lectoraat richt zich op praktijkgericht onderzoek binnen alle disciplines in het hbo, van techniek tot educatie en van gezondheidszorg tot de kunsten.

Lector MPO dr. Daan Andriessen doet met zijn kenniskring onderzoek naar de methoden van het praktijkgerichte onderzoek in het hbo en naar de didactiek om studenten en docenten te leren om onderzoek te doen. Het Lectoraat MPO is organisatorisch ondergebracht bij de Faculteit Economie & Management maar werkt voor de gehele Hogeschool Utrecht.

Werkbespreking

Festival De Onderzoekswerkplaats

Op 11 mei 2017 vond Festival de Onderzoekswerkplaats plaats: een uniek evenement, georganiseerd door het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek (MPO) van Hogeschool Utrecht.

Doelgroep

Het lectoraat werkt voor de gehele Hogeschool Utrecht en voor vergelijkbare hogeronderwijsinstellingen in Nederland en het buitenland (Universities of Applied Sciences). Daarnaast is lectoraat relevant voor universiteiten en kennisinstellingen waar praktijkgericht onderzoek plaats vindt zoals TNO, de GGD, onderzoeksbureaus en ministeries.

Onderzoeksthema’s

Praktijkgericht onderzoek heeft een specifiek, eigen karakter dat vraagt om een specifieke methodologie en didactiek. In Nederland wordt daar nog weinig aandacht aan besteed. Er zijn nog weinig vergelijkingen gemaakt tussen onderzoeksstromingen, -methoden en -technieken op het punt van praktijkgerichtheid. Het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek brengt daar verandering in. Het doet onderzoek naar:

  • methodologische keuzes in praktijkgericht onderzoek;
  • praktijkgericht onderzoek in het beroepsonderwijs;
  • assessment van onderzoeksvaardigheden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

U kunt ons benaderen voor advies over:

  • manieren om in praktijkgericht onderzoek praktische relevantie en methodische grondigheid te combineren;
  • het vormgeven van praktijkgericht onderzoek in bachelor- én masteronderwijs, in curriculum en begeleiding;
  • assessmentinstrumenten voor het beoordelen van onderzoeksvaardigheden van studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld.

Het lectoraat verzorgt inleidingen, geeft workshops, voert trainingen uit en ontwikkelt bruikbare producten op bovengenoemde thema’s. Bent u hierin geïnteresseerd of heeft u ideeën voor samenwerking, neem dan contact met ons op.

Bekijk de openbare les van dr. Daan Andriessen

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten