Netwerk

Het Lectoraat Lesgeven in de multiculturele school werkt bij onderzoeks- en onderwijsactiviteiten samen met de Universiteit Utrecht, in het bijzonder met het Freudenthal Instituut, het IVLOS en de Vakgroep Communicatie. Er lopen diverse promotietrajecten rond interactie in multiculturele klassen. Internationaal zijn er onder meer contacten met Scandinavische landen en met Vlaamse vakgenoten in het voortgezet onderwijs. Ook wordt er samengewerkt met Malmö, Instituut voor de Opleiding van Leraren in Paramaribo. Binnen het Landelijk Expertisecentrum Opleidingen Nederlands en Diversiteit werkt de onderzoeksgroep samen met het Taalexpertisecentrum en het Instituut voor Leraar en School, beiden onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen. Multimediaal materiaal voor het opleiden van leraren zijn een belangrijk product van dit centrum.