Lectoraat Geletterdheid

(2006 – heden)

Het Lectoraat Geletterdheid is gericht op de vraag of de groei van de taal- en kennisontwikkeling van kinderen kan worden bevorderd door een rijk onderwijsaanbod aan betekenisvolle en motiverende leeservaringen.

Op basis van de beschikbare wetenschappelijke evidentie  worden door het lectoraat leesinterventieprogramma’s ontwikkeld voor de onderwijspraktijk. Het gaat om integrale schoolverbeteringsprogramma’s, waarin niet alleen het programma voor lezen is opgenomen, maar ook aanwijzingen zijn opgenomen voor de leerkracht in de groep en de aansturing van de schoolleiding. Deze programma’s worden samen met de scholen en de lerarenopleidingen van de HU in de praktijk uitgeprobeerd en geëvalueerd. 

De aldus ontstane nieuwe kennis wordt benut voor vernieuwing van het curriculum taal/Nederlands en geletterdheid van de lerarenopleidingen en wordt gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en vaktijdschriften.

Binnen het lectoraat zijn twee concepten ontwikkeld die de scholen én de lerarenopleidingen kunnen inzetten om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het eerste concept is het werken met een cyclisch model van observatie en feedback, gericht op de professionele ontwikkeling van de (aankomend) leraar. Het tweede concept betreft doelgericht werken aan opbrengsten door scholen, gericht op systematische verbetering van de leerlingresultaten.