Implementatie van innovatieve technologieën

Opdracht en inspiratie

De programmalijn Implementatie van Innovatieve Technologieën (IIT) heeft als doelstelling het verbeteren van het ontwerp, de adoptie en het gebruik van innovatieve technologieën, zowel in organisaties als door burgers en consumenten. Wij willen dit bereiken door digitale smart services te vinden, te ontwikkelen en te borgen, op een toekomstbestendige manier. Denk bijvoorbeeld aan het volledig automatiseren van accountants- en huisartstaken, en aan blockchainoplossingen om digitale overheidsdiensten eenvoudiger aan elkaar te koppelen.

Missie

We ontwikkelen nieuwe kennis door eigen onderzoek, en we ondersteunen maatschappelijke en commerciële organisaties  met het implementeren van innovatieve technologieën.

Kennishub

De programmalijn IIT faciliteert een ‘kennishub’ omtrent het implementeren van nieuwe technologieën waarin de Hogeschool Utrecht, diverse organisaties, onderzoekers en studenten samenwerken en leren van elkaar.

Organisatiewijze

De programmalijn Implementatie van innovatieve technologieën is onderdeel van het lectoraat Digitale Smart Services (DSS) en staat onder leiding van Dr. ing. Koen Smit. IIT is ook nauw betrokken  bij het HU Blockchainlab, een vernieuwend centrum voor het opbouwen, beschikbaar maken en toepassen van blockchainkennis. De onderzoekers van de programmalijn IIT hebben allen een rol waarin ze kennis uit onderzoek en de beroepspraktijk combineren om kwalitatief hoogwaardig ICT onderwijs te verzorgen.

Onderzoeksrichtingen

Het onderzoek en de kennisuitwisseling van programmalijn IIT richt zich op de volgende gebieden:

Business Process Management
Business Process Management (BPM) omvat het beheren van de levenscyclus van bedrijfsprocessen waarin het ontwerp, de analyse, de configuratie, ingebruikname en evaluatie centraal staan. Met betrekking tot dit gebied richt de programmalijn IIT zich op de volgende onderwerpen:

  • Op welke manier kunnen bedrijfsprocessen geautomatiseerd worden om digitale transformatie mogelijk te maken?
  • Tegen welke problemen en uitdagingen lopen organisaties aan bij de implementatie van business process management?
  • Hoe kan business process management op een voor de beroepspraktijk eenvoudige manier worden versterkt met een koppeling met decision management en business rules management?

Decision Management/Business Rules Management
Business Rules Management omvat de creatie, governance en evaluatie van beslissingen en bedrijfslogica ten behoeve van (semi) geautomatiseerde (digitale) dienstverlening. Met betrekking tot dit gebied richt de programmalijn IIT zich op de volgende onderwerpen:

  • Welke capabiliteiten, (zoals elicitatie, ontwerp, specificatie, verificatie, validatie, uitrol, executie, monitoring en governance) heeft een organisatie nodig om decision management en business rules management gedegen in te richten?
  • Hoe kan een organisatie de decision management/business rules management capabiliteiten en technologie inrichten om haar doelen te behalen?
  • Wat is decision mining en hoe kan decision mining ingericht worden?
  • Tegen welke problemen en uitdagingen lopen organisaties aan bij de implementatie van decision management en business rules management en wat zijn mogelijke situationele factoren die hierin een rol spelen?

Blockchain 
Blockchain technologie omvat een manier om gegevens op een gedecentraliseerde manier vast te leggen. Deze manier van opslag en verwerking van gegevens heeft (bijvoorbeeld) de potentie om fraude terug te dringen. Met betrekking tot dit gebied richt de programmalijn IIT zich op de volgende onderwerpen:

  • Tegen welke problemen en uitdagingen lopen organisaties aan bij de implementatie van blockchain technologie?
  • Wat zijn de situationele factoren waar organisaties rekening mee moeten houden wanneer het blockchain technologie wil inrichten?
  • Wat zijn de succesfactoren uit reeds uitgevoerde blockchain implementaties die toekomstige projecten kunnen versnellen en de haalbaarheid verhogen?

Relaties en resultaten

De programmalijn IIT voert een groot aantal projecten uit voor zowel het onderwijs als de beroepspraktijk. Voorbeelden hiervan zijn 1) de evaluatie van een applicatie van een leverancier op het gebied van ‘legal tech’ door studenten ten behoeve van de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid en acceptatie, 2) een KIEM gefinancierd onderzoek samen met consortiumleden als de HAN hogeschool, PNA, de EBU en Blockchain 030 naar waarde gebaseerd ontwerpen van blockchain oplossingen en welke rol modelleren daarin heeft, en 3) het analyseren en opstellen van een algoritme voor het detecteren van fraude in de horeca voor een startup.

Lopende promotieonderzoeken

Momenteel wordt promotieonderzoek uitgevoerd op het gebied van ‘Vooraf evaluaties van mobiele informatiesystemen’, ‘Een methode voor de implementatie van medische technologie in operatiekamers‘ en ‘De definitie en ontwikkeling van decision mining capabiliteiten’. Er zijn meerdere promotieonderzoeken in voorbereiding.

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 99
3584 CH Utrecht

Postadres:
Postbus 182
3500 AD Utrecht

Telefoon: 0619001802
E-mail: koens.smit@hu.nl

Associate lector