Digitale Innovatie in het Onderwijs

Opdracht en inspiratie

De kenniskring Digitale Innovatie in het Onderwijs (DIO) verbindt het lectoraat DSS met het domein Educatie. De onderzoekers van DIO willen het hoger beroepsonderwijs verbeteren. Daartoe willen wij digitale smart educational services vinden, ontwikkelen en borgen, op een toekomstbestendige manier. We streven daarbij naar services van hoge kwaliteit, voor zowel het product zelf als het gebruik ervan. Tegelijkertijd ontwikkelen we kennis over het opleiden van enerzijds e-leaders uit het educatiedomein en anderzijds T-shaped ICT’ers.

Organisatiewijze

Digitale Innovatie in het Onderwijs is onderdeel van het lectoraat Digitale Smart Services en staat onder leiding van dr Esther van der Stappen. DIO is de eerste kenniskring binnen het lectoraat DSS dat een domein (educatie) verbindt met het lectoraat en zo uitvoering geeft aan de opdracht te werken ten dienste van de gehele HU. De kenniskring is sterk gepositioneerd binnen de HU met onderzoekers en docenten in verschillende opleidingen die vorm geven aan het ondersteunen van onderwijs middels digitale tools. Hierdoor zijn beroepspraktijk, onderzoek en onderwijs op een natuurlijke wijze krachtig geïntegreerd.

Onderzoekslijnen

Binnen de satellietkenniskring Digitale Innovatie in het Onderwijs is kennisuitwisseling en onderzoek gericht op de volgende gebieden:

 • Digitale smart educational services & blended learning
  • Op welke manier kan ICT effectief worden ingezet in het (beroeps)onderwijs?
  • Om welke, vernieuwde didactiek vraagt het inzetten van blended learning?
  • Op welke manier kunnen we werkplekleren ondersteunen met ICT?
  • Welke ethische vraagstukken spelen een rol bij ICT-gebruik in het onderwijs en hoe gaan we hiermee om? (o.a. morele overwegingen waaronder privacy/security, en toegankelijkheid van ICT, etc)
 • E-leadership en digitale vaardigheden.
  • Welke digitale vaardigheden zijn nodig voor onderwijsprofessionals?
  • Welke didactiek vraagt het aanleren van digitale vaardigheden voorafgaand en tijdens de beroepsloopbaan?
 • T-shaped ICT’ers en soft skills
  • Welke soft skills heeft een ICT’er nodig, nu en in de toekomst?
  • Welke didactiek vraagt het aanleren van soft skills aan ICT’ers?

Relaties en Resultaten

Momenteel wordt promotieonderzoek uitgevoerd op gebied van: 'Learning analytics', 'Het curriculumontwerp van bacheloropleidingen in het Nederlandse beroepsonderwijs' en zijn andere promotieonderzoeken in voorbereiding. Binnen DIO is een app ontwikkeld ter ondersteuning van werkplekleren, waarmee in 2017 een pilot wordt uitgevoerd. Ook wordt samengewerkt in internationale programma’s als de Erasmus programma’s ‘Essence’ en ‘SAUNAC’ op gebied van blended onderwijs over het onderwerp smart sustainable cities in Europa en Vietnam. Daarnaast is er sprake van een groot aantal projecten. Deze activiteiten vragen een groot netwerk zowel binnen als buiten de HU. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Esther van der Stappen esther.vanderStappen@hu.nl of op 06-12723062.

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 99
3584 CH Utrecht

Postadres:
Postbus 182
3500 AD Utrecht

Telefoon: 0618345992
E-mail: herman.paskamp@hu.nl

associate lector