Betekenisvolle Datagedreven Diensten

Opdracht en inspiratie

De programmalijn Betekenisvolle Datagedreven Diensten (BDD) doet onderzoek naar methoden en technieken voor het ontwikkelen van op data gebaseerde digitale diensten die van waarde zijn voor individu, organisatie en maatschappij. Dit onderzoek wordt gedreven door de overtuiging dat datagedreven diensten een grote positieve impact kunnen hebben op individuen, organisaties en de maatschappij. Dit vraagt om bewuste sturing, het gaat niet vanzelf. Essentieel is ook de beschikbaarheid van methoden en technieken, waarin alle economische, maatschappelijke en individuele waarden zijn geborgd. We hebben de ambitie om maatschappelijk relevante impact te realiseren door het creëren van kennis over het betekenisvol inzetten van data voor diensteninnovatie. Ook willen we het maatschappelijk verantwoord inzetten van data in de beroepspraktijk stimuleren. Dit doen we door concrete handvatten voor het ethisch toepassen van data te ontwikkelen. 

Organisatiewijze

Betekenisvolle Datagedreven Diensten is onderdeel van het lectoraat Digital Smart Services en staat onder leiding van dr.ir. Marlies van Steenbergen. De programmalijn is nauw verbonden met het Instituut voor ICT, Instituut voor Media en de Master of Informatics. Onderzoek wordt gedaan door HU docenten, studenten en onderzoekers uit de beroepspraktijk.

Onderzoekslijnen

Het onderzoek richt zich op de volgende onderzoekslijnen:

  • Op welke wijze kunnen we morele overwegingen en waarden integreren in identificatie, ontwerp en ontwikkeling van datagedreven diensten?
  • Op welke wijze kunnen elementen vanuit de praktische filosofie ingezet worden binnen de beschikbare methodieken van Digital Ethics om betekenisvolle diensten te maken?
  • Hoe kunnen we kennis over verantwoorde datagedreven dienstinnovatie beschikbaar stellen aan de praktijk?
  • Welke vormen van betekenis, op het niveau van individu, organisatie en maatschappij, kunnen met data analytics gerealiseerd worden?
  • Hoe kunnen verschillende typen data analytics technieken geïntegreerd worden om tot diepere inzichten te komen over digitale interactie tussen individu en organisatie?

Relaties en Resultaten

De programmalijn werkt veel samen met bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. Zo zijn we trekker van het consortium The Data Tales. In dit consortium doen bedrijven, overheidsorganisaties, universiteiten en hogescholen samen praktijkgericht onderzoek naar het integraal inzetten van verschillende data-analysetechnieken. Dit onderzoek zorgt voor beter inzicht in hoe de interactie tussen individu en organisatie verloopt en wordt beleefd. De ambitie van het consortium is om beschikbare digitale data op een zodanige wijze in te zetten, dat niet alleen organisaties er beter van worden, maar ook consumenten en de maatschappij. Zodat er daadwerkelijk sprake is van betekenisvolle interactie op alle niveaus. Om te borgen dat de resultaten van dit project niet alleen ten goede komen van commerciële doeleinden, is het ethisch perspectief een integraal onderdeel van de activiteiten van het consortium.

Ook participeren we in het NWA startimpuls programma VWData, waarin we een project trekken dat onderzoekt hoe onderzoeksresultaten op het gebied van FAIR/FACT datagedreven dienstontwikkeling beschikbaar gemaakt kunnen worden voor de beroepspraktijk.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marlies van Steenbergen.

 

Email: marlies.vansteenbergen@hu.nl
Mobiel: 06 513 824 52