Lectoraat Digital Smart Services

Doel van het lectoraat is het vinden, ontwikkelen en borgen van digitale smart services als resultaat van praktijkgericht onderzoek. Digitale Smart Services zijn slimme product- en diensteninnovaties die processen ondersteunen. De uitdaging voor het lectoraat is om digitale oplossingen zo optimaal mogelijk in te zetten in een beroepspraktijk waarin technologische ontwikkelingen ontzettend hard gaan en waarin digitale vaardigheden in alle beroepen meer en meer vereist zijn.

Werksituatie

De context van het lectoraat bestaat uit maatschappelijke uitdagingen -zoals de kwaliteit van samenleven in een stedelijke omgeving - en een snel digitaliserende wereld. Deze context staat centraal in het onderzoek, in de projecten en in de onderwijsactiviteiten van het lectoraat Digitale Smart Services. Hierbij wordt intensief samengewerkt met bedrijven, organisaties en onderzoekers binnen en buiten de HU.

Organisatiewijze

Het lectoraat opereert vanuit het HU-kenniscentrum 'Leren en Innoveren', en staat onder leiding van lector Johan Versendaal. Naast hem staan lector Marlies van Steenbergen en associate lector Esther van der Stappen. Het aandachtsgebied van Marlies van Steenbergen bestaat uit de onderzoeksgebieden architectuur voor digital smart services en data-analytics in life sciences. Esther van der Stappen richt haar onderzoek op oplossingen voor problemen waar de vakgebieden ICT & Educatie elkaar raken. De organisatievorm van het lectoraat is afgestemd op de opdracht om voor de gehele HU te opereren. Dat betekent dat er intensief wordt samengewerkt met andere kenniscentra en dat er sprake is van verschillende (satelliet-)kenniskringen rond één of meer opleidingen.

Onderzoekslijnen

Onderzoek vindt plaats op vier belangrijke toekomstvaste ICT-thema's, te weten: data analytics, ICT-architectuur, smart devices & mobile apps en security. Hierbij vormen de eerste twee (data analytics, ICT-architectuur) de speerpunten van het lectoraat. De satellietkenniskring onder leiding van Esther van der Stappen verbindt deze thema’s bijvoorbeeld met opleidingen in het domein Educatie. Zo wordt onder andere onderzoek verricht naar de toepassing van data-analytics in het onderwijs.

Externe Relaties en Resultaten

Veel bedrijven en organisaties delen de focusgebieden met het lectoraat. Daarin komen vaak de inhoudelijke expertise en de ICT-kennis samen.

Dat leidt tot uitwisselingen waarbij het lectoraat Digitale Smart Services opdrachten en projecten uitvoert of onderzoek verricht en er sprake is van samenwerking met en (co-) financiering door partners. Zo worden er momenteel bijvoorbeeld (promotie-) onderzoeken uitgevoerd naar data-analytics; elektronische leer omgevingen; business rule management; waarde van enterprise architectuur; bodemdeformatieanalyse of technologische innovaties in operatiekamers. Deze onderzoeken en projecten ondersteunen het vinden, ontwikkelen en borgen van digitale smart services, beroepsproducten en onderwijsproducten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lectoren Johan Versendaal, Marlies van Steenbergen en Esther van der Stappen, of de programmamanager Jaap Goedegebuur.