Resultaten van Co-design

Co-design kan leiden tot de volgende resultaten:

Vernieuwende producten en diensten

Gebruikers kennen als geen ander de praktijk en komen met vernieuwende inzichten en ideeën waar het ontwerpteam nooit aan gedacht zou hebben.

Draagvlak onder de gebruikers voor het gebruik van het product of de dienst

Deelname van zorgvragers- of verleners in het ontwerpproces creëert enthousiasme aan hun zijde, waardoor zij bij implementatie van het product of de dienst ook ‘super-users’ worden en het succes zich verder verspreidt.

Kostenbesparing

Omdat door prototyping ‘fouten’ in het ontwerp al snel opgemerkt worden, wordt de kans op onvoorziene fouten later in het ontwikkelproces, of zelfs na implementatie verkleind, waardoor een product/dienst niet uit de markt gehaald hoeft te worden. Daarnaast kan een product zich onderscheiden doordat het ‘features’ heeft waar gebruikers echt  op zitten te wachten, in tegenstelling tot vele technology-driven innovaties die op de markt komen. Ook hoeft er vaak minder geld te worden besteed aan trainingsmateriaal en handleidingen, omdat co-designproducten en -diensten intuïtiever gebruikt kunnen worden. Of omdat gebruikers reeds in het ontwikkelproces vertrouwd zijn geraakt met het product of de dienst.

Tijdsbesparing

Hoewel het lijkt alsof het actief betrekken van gebruikers in het ontwerpproces meer tijd kost dan wanneer dat niet gebeurt, levert het juist tijdswinst op. Dit doordat gebruikers soms sneller dingen inzien dan ontwerpers (die geen ervaringsexpert zijn). Daarnaast is het aantal gebruikers dat betrokken hoeft te worden klein. Een vijftal gebruikers kan al genoeg zijn om voldoende variatie aan inzichten te genereren. Het doel van co-design is immers niet generaliseren, maar het verzamelen van indrukken.

Betere kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor de zorgvrager en zorgverlener

De zorgproducten en diensten die wij bij het lectoraat ontwikkelen, houden rekening met de toestand en behoeften van alle betrokkenen.
.