Netwerk

Het lectoraat heeft positie genomen als actieve partij in verscheidene netwerken.

De kenniskring is lid van KreaNET, Sig-CHI, Design Society, Nederlands Netwerk van Toekomstverkenningen, Duurzaam Hoger Onderwijs, EACI. In het U-Design netwerk wordt georiënteerd op een voortrekkende rol voor het lectoraat. Ook is actief deelgenomen aan verscheidene regionale subsidieaanvragen; de lector is coauteur in het CELL gedeelte van de Accellerator aanvraag in het kader van het programma Pieken in de Delta.

Er zijn in de breedte contacten gelegd met bedrijven en overheden, wat reeds heeft geleid tot verkennende kennisontwikkelingsprojecten met onder andere ontwerpend midden- en kleinbedrijf, zoals Well Design, Ex Interiors en 31 Volts en afnemers van ontwerpende diensten: Mapsup, UMC en Rijkswaterstaat.