Co-design in zorg en technologie

Mensen worden steeds ouder. Hierdoor zal het aantal zorgvragers in de nabije toekomst exponentieel toenemen. Maar het aantal zorgverleners neemt door bezuinigingen in de zorg de komende jaren juist sterk af, evenals het aantal bedden en woningen in de intramurale zorg. Technologie zal een grote rol spelen in het dichten van deze kloof. Grote en kleine bedrijven zijn daarom druk bezig allerlei technologische oplossingen te ontwikkelen die hierop inspelen.

Maar succesvolle innovatie gaat niet puur over het slim toepassen van techniek. Het gaat erom een brug te slaan tussen de technische productenwereld en de sociale mensenwereld. Nieuwe producten en diensten moeten aansluiting vinden bij de omgeving van de gebruiker. Ook moet soms de mensenwereld innoveren om een nieuw product of dienst te laten slagen. Er vindt dus een co-evolutie plaats binnen de technische én de sociale omgeving.

De problematiek in de zorg vraagt om radicaal nieuwe oplossingen, waarbij technologie een belangrijke rol kan spelen. Echter, als deze technologie ontwikkeld wordt zonder voldoende rekening te houden met de menselijke aspecten, zoals behoeften, sociale netwerken en de context, kunnen de technologieën wel hele aantrekkelijke oplossingen bieden voor een probleem, maar niet landen in de werkelijke wereld. Regelmatig klagen ingenieurs en zorgmanagers dat zij zo’n mooi product hebben ontwikkeld, maar dat de gebruikers er niet mee overweg kunnen. Zoals geavanceerde PDA’s voor thuiszorgmedewerkers: hun gemiddelde leeftijd is 55+ en het duurt letterlijk jaren voor zij er efficiënt en effectief mee kunnen werken.

Waar ligt dat nu aan? Deels aan het gegeven dat zorgverleners en de meeste patiënten ‘mensenmensen’ zijn en dus uiterst terughoudend bij het omarmen van nieuwe technologie. En deels aan de aanpak van productontwikkelaars, die de zorg neigen te reduceren tot het uitvoeren van functionele taken, zonder voldoende aandacht te besteden aan het ontastbare en de context waarin deze taken uitgevoerd worden. Een co-design aanpak kan bijdragen de verschillen in perspectief te overbruggen.