Lectoraat Co-Design

Co-design is een methode die een brug slaat tussen technische en sociale omgeving. Technologie wordt mensvriendelijker door de eindgebruikers in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij het ontwerp van nieuwe technieken. Dat dwingt ontwerpers zich in te leven in de wereld van de eindgebruiker. Het lectoraat houdt zich vooral bezig met co-design in zorg en technologie.

Nieuwe producten ontwikkelen wordt steeds complexer, door de gebruikte technologie, de mondiale competitie en de verwevenheid van producten, diensten en infrastructuur. Succesvolle innovatie van producten gaat daarom niet alleen over het slim toepassen van techniek. Het gaat er ook om aansluiting te vinden tussen de ‘technische productenwereld’ en de ‘sociale mensenwereld’.

Het lectoraat wil met co-design bijdragen aan innovaties die mensen in staat stellen beter voor zichzelf, anderen en de omgeving te zorgen. De leidende thema’s zijn innoveren vanuit de beleving van de eindgebruiker en multidisciplinair samenwerken. De projecten richten zich op de domeinen Duurzaamheid, Zorg&Technologie en Creatieve Industrie. Hogeschool Utrecht heeft deze domeinen tot speerpunten gekozen.

Co-design brengt partijen met verschillende gezichtspunten, input en competenties bij elkaar om een specifiek probleem aan te pakken. De ‘co-’ in co-design staat voor ‘collaborative’, oftewel het samenwerken tussen stakeholders.

Engineering- en techniekstudenten wil het lectoraat vertrouwd maken met het co-designprincipe en de bijbehorende ontwerpmethoden. Zodat zij later in de professionale engineeringpraktijk in staat zijn om de technologische en de sociale wereld bij elkaar te brengen. 

Onderzoeksgebieden

Het Lectoraat Co-design richt zich op drie onderzoeksgebieden:

  • Tools en methoden voor het midden- en kleinbedrijf.
    Het lectoraat onderzoekt hoe we co-design tools en methoden van grote bedrijven en organisaties, praktisch toepasbaar kunnen maken voor middelgrote en kleine bedrijven, in het gehele product- en dienstontwikkelingsproces.
  • Gedeeld begrip over doelen.
    Technische innovatie is een communicatieproces tussen de verschillende betrokken disciplines. Cruciaal voor het succes is het verkrijgen van gedeeld begrip over de doelen en hoe die te bereiken. Het lectoraat onderzoekt op welke wijze het perspectief van de eindgebruiker gedeeld begrip tussen de deelnemers in innovatietrajecten ondersteunt.
  • Wat is de waarde van co-design?
    Het lectoraat onderzoekt wat co-design bijdraagt aan een product- of dienstinnovatie, op het gebied van proces of van resultaat. Dit kan zowel objectieve als subjectieve componenten  bevatten.

Co-design in zorg en technologie

De problematiek in de zorg vraagt om radicaal nieuwe oplossingen. Technologie kan daarbij een belangrijke rol spelen. Maar succesvolle innovatie gaat niet puur over het slim toepassen van techniek. Het gaat erom een brug te slaan tussen de technische productenwereld en de sociale mensenwereld. Een co-design aanpak kan bijdragen de verschillen in perspectief te overbruggen. Lees meer over co-design in zorg en technologie. 

Resultaten van Co-design:

Co-design levert niet alleen nieuwe producten en diensten op. Het leidt ook tot draagvlak onder de gebruikers en is kosten- en tijdbesparend. Bovendien leidt co-design tot een betere kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor zorgvrager en zorgverlener. Lees meer over de resultaten van co-design.

Projecten

De meeste projecten worden geleid door de lectoraten op de Faculteit Gezondheidzorg van de Hogeschool Utrecht. Het Lectoraat Co-design heeft een specifieke rol bij het ontwerpen van interventies. Een co-design-aanpak kan bijdragen aan innovatie in de zorg voor de verschillende fasen van het ontwerpproces.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten