Ontwerpen beroepsonderwijs

De onderzoekswerkplaats rond het thema Ontwerpen Beroepsonderwijs heeft als naam: Ontwerpruimte Beroepsonderwijs.

Het doel van Ontwerpruimte Beroepsonderwijs is om bestaande grenspraktijken in het beroepsonderwijs te optimaliseren. Het gaat hier specifiek om de grens tussen onderwijs en de beroepspraktijk. We gaan werken vanuit het theoretische perspectief van boundary crossing (zie bijvoorbeeld de volgende video). Hierbij wordt het leermechanisme ‘transformatie’ verder ingekleurd vanuit het concept van de ‘hybride leeromgeving’. Meer weten over hybride leeromgevingen? Lees dan bijvoorbeeld de dubbelpublicatie ‘Van losse ingrediënten naar smakelijk gerecht. Ontwerpgericht onderzoek & ontwerp- en veranderingsproces van hybride leeromgeving in het horecaonderwijs’. Hierin wordt de doorontwikkeling van een hybride leeromgeving bij de Middelbare Horeca School (MHS) van het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch uitgebreid beschreven. Hierbij is het vermelden waard dat deze hybride leeromgeving door Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO) is benoemd als ‘misschien wel de belangrijkste innovatie’ in het beroepsonderwijs van de afgelopen twaalf jaar.

cover van bijzondere innovatiearrangementen

In de onderzoekswerkplaats Ontwerpruimte Beroepsonderwijs wordt voortgebouwd op de samenwerking vanuit de Hybride Alliantie. De Hybride Alliantie bestaat uit de volgende partners: 

  • Marc Raaijmakers (Koning Willem I College)
  • Sabine Bolhuis (NedTrain)
  • Erica Aalsma (De Leermeesters)
  • José van den Berg (ecbo)
  • Aimée Hoeve (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
  • Ilya Zitter (Hogeschool Utrecht)

In het verlengde van deze samenwerking wordt deze onderzoekswerkplaats vanuit het Lectoraat Beroepsonderwijs in samenwerking met het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren in persoon van Aimée Hoeve opgezet en uitgevoerd. In het magazine ‘Leren in een hybride leeromgeving’ brengen de partners van de Hybride Alliantie in beeld wat zijn tegengekomen en hebben (door)ontwikkeld.

In Ontwerpruimte Beroepsonderwijs participeren docenten uit het mbo en hbo en onderzoekers in een ‘kennis community’. Alle participanten verrichten praktijkgericht onderzoek vanuit een ontwerpperspectief. Bij de mbo/hbo-docenten gaat het om kortlopend onderzoek in ‘guerrilla stijl’, dat is ingebed in de eigen ontwerppraktijk. Bij de onderzoekers om promotieonderzoek en praktijkgerichte onderzoeksprojecten.

In onderwijsjaar 2017-2018 gaat het om de volgende participanten:
Simone Kooij, ROC van Amsterdam
Wille Reijrink-te Kronnie, Graafschap college
Maaike de Bruijn, MBO Utrecht
Giel Hanreats, ROC MN
Maria Custers, Project Social Labs, Fontys
Sabine Kerkmeijer-van der Pijl, HU
Linda van den Broek, HU
Angelique Hagen, HU
Jacoba Huizenga, HU
Erica Bouw, promovendus Lectoraat Beroepsonderwijs HU

In onderwijsjaar 2016-2017 ging het om de volgende participanten:
Caroline Maessen, HU; Dorien Ginsel, HU; Erica Wijnands-Pot, ID-College; Jeroen van Lierop, Summa College; Kathinka Groenink, ID-College; Marc Rubrech, HU; Marianne Steenvoorde, ROC MN; Reinhard Shulte, HAN; Sabine Kerkmeijer-van der Pijl, HU; Sacha de Jong, HU; Willy Reijrink-te Kronnie, Graafschap college; vanuit Lectoraat Beroepsonderwijs de promovendus Erica Bouw.

In het pilot-jaar 2015-2016 waren er aan de verkennende bijeenkomst participanten van: ROC Midden Nederland, Summa College, Horizon College, ROC Leeuwenborgh, Graafschap College, Noorderpoort, ROC Mondriaan, Deltion College, ID College, Hogeschool Utrecht en Hogeschool Arnhem Nijmegen. De grenspraktijk die centraal stond was van ROC Scalda.

Ontwerpruimte Beroepsonderwijs wordt vanuit Lectoraat Beroepsonderwijs gecoördineerd door Ilya Zitter.