Beoordeling in beroepsonderwijs

Een onderzoekswerkplaats is een learning community van onderzoekers, docenten en studenten die vanuit onderzoeksperspectief werken aan vraagstukken op het thema van de onderzoekswerkplaats. In de werkplaats wordt gezamenlijk gewerkt aan toegankelijke en deelbare kennisproducten. Participanten van de onderzoekswerkplaats “beoordelen in beroepsonderwijs” komen van Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim en ROC’s.

De onderzoekswerkplaats “beoordelen in beroepsonderwijs” heeft als kerntaak het ontwikkelen van een systematisch methodiek om toetsprogramma’s in het beroepsonderwijs in kaart te brengen. In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan en door middel van deze methodiek. Deelnemers aan de werkplaats brengen hun eigen toetsprogramma in als onderzoeksobject. Gezamenlijk worden verschillende toetsprogramma’s in kaart gebracht en vergeleken. Het gaat dan om vraagstukken rondom de validiteit en betrouwbaarheid van het toetsprogramma, maar ook om het stimuleren van het leren van studenten in het beroepsonderwijs (zie ook promotieonderzoek van Nienke Zijlstra).

Deelnemers aan de onderzoekswerkplaats zijn:

  • Wendy Peeters, Hogeschool Utrecht, Instituut voor Communicatie
  • Ellen de Kwant, Hogeschool Utrecht, opleiding Oefentherapie Cesar
  • Marja Langenhuizen, Hogeschool Utrecht, Instituut Social Work
  • Kitty Meijer, Hogeschool Utrecht, Master Fysiotherapie
  • Rianne Banning, ROC A12
  • Linda Wesseling, ROC A12.

Daarnaast participeren vanuit Lectoraat Beroepsonderwijs twee promovendi: Nienke Zijlstra en Marlies de Vos.

Deze onderzoekswerkplaats wordt vanuit Lectoraat Beroepsonderwijs gecoördineerd door Liesbeth Baartman.