Uitvoeren beroepsonderwijs

In de onderzoekswerkplaats 'Uitvoeren van beroepsonderwijs' wordt gewerkt aan praktijkvraagstukken rondom het begeleiden en leren van studenten in adaptief beroepsonderwijs. Adaptief beroepsonderwijs komt tegemoet aan de leerwensen en behoeften van studenten en speelt tegelijkertijd flexibel in op ontwikkelingen in de beroepspraktijk en arbeidsmarkt. In de onderzoekswerkplaats gaat het over begeleidingsstrategieën die docenten daarvoor kunnen inzetten: hoe zet je die strategieën concreet in, welke mooie voorbeelden zijn er?

In de onderzoekswerkplaats voeden docenten uit het beroepsonderwijs en onderzoekers elkaar met kennis. De docenten voeren (kleinschalig) praktijkgericht onderzoek uit dat is ingebed in de eigen onderwijspraktijk. Bij de onderzoekers gaat het om promotieonderzoek en praktijkgerichte onderzoeksprojecten. We denken met elkaar mee over het doen van onderzoek, en bespreken en duiden de resultaten die het onderzoek oplevert over begeleiden en leren in adaptief beroepsonderwijs. 

Deelnemers aan de onderzoekswerkplaats 'Uitvoeren van beroepsonderwijs' in onderwijsjaar 2018-2019 zijn: 

 • Wilco Meijer, MBO Utrecht
 • Renske Postuma, ROC A12
 • Johan Crielaard, ROC A12
 • Daan van Riet, ROC Midden Nederland
 • Iris van Eijk, ROC Midden Nederland
 • Lieke Ceelen, Hogeschool Utrecht, promovenda lectoraat Beroepsonderwijs
 • Anne Khaled, Hogeschool Utrecht, onderzoeker lectoraat Beroepsonderwijs

Wat gebeurt er in de onderzoekswerkplaats?

Een voorbeeld: op donderdag 20 september vertelde onderzoeker Anne Khaled over haar onderzoek naar de begeleidingsstrategieën coaching, guiding, modelling, scaffolding en monitoring: hoe zien ze er concreet uit, hoe worden ze door docenten en praktijkbegeleiders ingezet, en hoe kunnen ze worden ingezet in professionaliseringstrajecten. Anne ging specifiek in op de problemen waar zij tijdens haar onderzoekswerk tegenaan liep, en hoe zij die opgelost heeft. Daarmee kon iedereen de eigen onderzoeksaanpak en ideeën over leren en begeleiden in adaptief beroepsonderwijs aanscherpen.

Reacties van deelnemers

“Het plan om onderzoek te doen is er wel, maar raakt snel ondergesneeuwd door de dagelijkse hectiek. Door me aan de onderzoekswerkplaats te verbinden, dwing ik mezelf onderzoek te doen op een gefundeerde manier. Collega's van andere scholen inspireren en maken mijn blik breder. De onderzoekers geven feedback, onderbouwen en bieden een basis waarin mijn onderzoek kan groeien."

“De goede samenwerking binnen de onderzoekswerkplaats, werd voor mij goed zichtbaar tijdens het gezamenlijk werken aan een observatie-instrument. In mijn geval werd door de onderzoekers van het lectoraat Beroepsonderwijs een instrument ontwikkeld, dat ik kan inzetten binnen mijn onderzoek. De feedback uit mijn onderzoek helpt om de gedragsindicatoren van het instrument verder te operationaliseren. Een win-winsituatie die de meerwaarde van het werken in de onderzoekswerkplaats voor mij onderschrijft.”

Ons onderzoek gaat onder andere over:

 • Professionalisering van praktijkopleiders m.b.t. begeleiding van studenten op de werkplek
 • Begeleidingsstrategieën bij werken met geïntegreerde beroepstaken
 • Het vormgeven en begeleiden van onderwijs in kritisch denken
 • Het organiseren van peer support en de opbrengst daarvan voor studenten, docenten en opleiding
 • Scaffolding als begeleidingsstrategie bij het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen voor beroepsgerichte vraagstukken
 • Leren en begeleiden tijdens beroepsgerichte interacties

De onderzoekswerkplaats wordt vanuit het lectoraat Beroepsonderwijs gecoördineerd door Anne Khaled. Heb je interesse in deelname? Neem dan contact op met Anne.