Master Expertdocent Beroepsonderwijs

Inzichten uit het onderzoeksprogramma van het Lectoraat Beroepsonderwijs worden ingezet voor de professionalisering van docenten in het beroepsonderwijs en vormen onder andere de basis voor de nieuwe masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs. Deze hbo-master is een gezamenlijk initiatief van Windesheim en Hogeschool Utrecht (HU), met als doel de kwaliteit van het beroepsonderwijs te versterken. Het is de eerste educatieve master in Nederland die zich specifiek richt op docenten van beroepsgerichte vakken in het (v)mbo en hbo.

In de masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs bundelen Windesheim en de HU hun expertise op het terrein van het opleiden van beroepsbeoefenaars. Met de ontwikkeling van deze nieuwe master geven beide onderwijsinstellingen samen vorm aan hun maatschappelijke opdracht om een impuls te geven aan de kwalitatieve verbetering, vernieuwing en verandering van de educatieve sector en het beroep van leraar. Daarnaast haken zij in op de behoefte aan meer docenten met een masterkwalificatie in het beroepsonderwijs.

Op de website van Windesheim is uitgebreide informatie over de opleiding te vinden.

Onderdelen van de Master Expertdocent Beroepsonderwijs als losse mastermodules volgen

De kernonderdelen van de Master Expertdocent Beroepsonderwijs zijn ook als losse modules te volgen. Deze modules op masterniveau zijn relevant en interessant voor hbo- en (v)mbo-docenten en ook voor onderwijskundigen, die verdieping zoeken in een specifiek aspect van ons beroepsonderwijs. Iedere module heeft een omvang van 10 ECTS credits. Alle inhoudelijke en praktische informatie over deze mastermodules is hier te vinden:

@MEBwindesheimHU