Trendwatchen? GrensWatchen!

In het beroepsonderwijs zijn er allerlei grenzen. Denk aan de grens tussen beroep en school, tussen theorie en praktijk, tussen school en bedrijfsleven en tussen onderzoek en praktijkproblemen. Deze grenzen kunnen als hinderlijk worden ervaren.

GrensWatchen? Het Lectoraat Beroepsonderwijs neemt graag een positief perspectief en gaat op zoek naar het leerpotentieel van grenzen. De grenzen in het beroepsonderwijs willen we graag in de gaten houden. Dit noemen we GrensWatchen.

In GrensWatchen staat de theorie rond ‘boundary crossing’ centraal. Vanuit ons lectoraat is hierover een boek uitgebracht onder redactie van Arthur Bakker, Ilya Zitter, Simon Beausaert en Elly de Bruijn met als titel: Tussen opleiding en beroepspraktijk. Het potentieel van boundary crossing. In dit boek wordt aan de hand van een theoretisch kader over boundary crossing en vele praktijkvoorbeelden beschreven hoe het leerpotentieel op de grens tussen opleiding en de beroepspraktijk, tussen professionaliseringstrajecten en leren op het werk, kan worden aangeboord. 

Wil je volgende keer ook mee GrensWatchen? Stuur een e-mail naar lectoraatberoepsonderwijs@hu.nl

Mooie grenzen waar we al zijn geweest

8 december 2016: Leerafdeling Meander Medisch Centrum
Bij het Meander Medisch Centrum werken ruim drieduizend professionele medewerkers, tweehonderd medisch specialisten en tientallen vrijwilligers. Meander levert zorg in Amersfoort, Baarn, Barneveld, Leusden en Nijkerk. De mensen van Meander bieden zorg aan ruim 320.000 inwoners in de regio. Ze doen dat in afstemming en samenwerking met onder meer huisartsen, verpleeghuizen en verzorgingstehuizen en de zorgverzekeraars. Bij Meander zijn 6 leerwerkafdelingen waar mbo- en hbo-studenten samen met professionals leren en werken. Het bijzondere aan deze leerwerkafdelingen is dat Meander de ambitie heeft om een aantal van deze leerafdelingen door ontwikkelen naar een 'Zorg Innovatie Centrum' (een ‘academische werkplaats’). Hierin zal naast onderwijs en beroepspraktijk, ook onderzoek in beeld komen. Er vindt nu al onderzoek plaats door studenten en trainees verpleegkunde en dit zal verder worden uitgebreid.

29 juni 2016: Alliander
Alliander is een innovatief energiebedrijf met een uitgesproken visie op leren en ontwikkelen. Op de nieuwe en unieke locatie in Duiven (het meest duurzame gebouw van Nederland) worden onder meer de eigen bedrijfsopleidingen binnen simulatieomgevingen verzorgd. Dit was een bijzondere editie van GrensWatchen in samenwerking met Divisie Bedrijfsopleidingen, Beroepsonderwijs en Vakmanschap (BBV) van de Vereniging voor Onderwijs Research (VOR).

2 december 2015: Beauty College ROC Midden Nederland
Het Beauty College van ROC Midden Nederland is een overzichtelijke kleine school voor de opleidingen Haarverzorging en Schoonheidsverzorging. Het onderwijs wordt verzorgd in professionele en moderne leer- en praktijkruimten en in eigen beautysalons op locatie. 

2 april 2015: iXperium HAN 
Het iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT is een samenwerkingsverband van de lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren van de HAN met het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de regio rond Arnhem en Nijmegen.

19 november 2014: Kliniek Mondzorg HU
In de HU Kliniek Mondzorg bieden mondhygiënisten in opleiding gratis controle, advies en behandeling onder deskundige begeleiding van docenten, mondhygiënisten en tandartsen. Er wordt aandacht aan de patiënt gegeven door de student én de docent. Op deze manier wordt de kwaliteit van de behandelingen gegarandeerd en wordt er een bijdrage geleverd aan het onderwijs. De HU Kliniek Mondzorg is een van de vijf klinieken van Hogeschool Utrecht. De andere vier zijn: Huidtherapie, Logopedie, Oogzorg en Tandprothetiek.

13 maart 2014 (pilot): Small Business en Retail Management HU Amersfoort
Bij de opleiding Small Business en Retail Management in Amersfoort wordt er begeleid richting ondernemerschap. Out of the box denken met een opleiding die bewust kiest voor een vernieuwende onderwijsinrichting waarbij de nadruk ligt op zelfontwikkeling, reflectie en daarmee het ontwikkelen van de ware ondernemersmentaliteit.

@LectBeroepsondw

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten