Kenniscirculatie

Samen met het werkveld (hbo- en mbo-instellingen in de regio Utrecht en Zwolle) geven we ons onderzoek vorm en werken we actief samen. Actuele praktijkvraagstukken en thema’s uit het beroepenveld bepalen zo (mede) de onderzoeksagenda van de HU en ons lectoraat. Co-creatie en kenniscirculatie staan hierbij centraal, waarbij we continu de verbinding zoeken tussen onderwijs, beroepspraktijk en onderzoek.

@LectBeroepsondw