Academische werkplaatsen

In 2016 is het lectoraat Beroepsonderwijs gestart met drie academische werkplaatsen. Deze academische werkplaatsen zijn knooppunten van kennis rond drie thema’s: Uitvoeren beroepsonderwijs, Beoordeling in beroepsonderwijs en Ontwerpen beroepsonderwijs.

In deze werkplaatsen komen de professionele praktijk van mbo/hbo, onderwijs (zoals Masteropleiding Expertdocent Beroepsonderwijs, afstudeerrichting beroepsonderwijs van de lerarenopleidingen en professionaliseringstrajecten voor mbo/hbo-docenten) en onderzoek samen. 

In de werkplaatsen werken docenten/opleiders, masters (in opleiding), studenten van de afstudeerrichting beroepsonderwijs en docent(onderzoekers) samen met de promovendi en onderzoekers van ons lectoraat aan het ontwikkelen van praktijkkennis.

Naast het ontwikkelen van de academische werkplaats als ‘communities of practice’ werken we ook toe naar tastbare kennisproducten.

Er zijn drie academische werkplaatsen:

Begin 2018 heeft onderzoeker Barbara Wijering-van Wijk onderzoek gedaan naar de academische werkplaatsen van het lectoraat Beroepsonderwijs. Hierover is een artikel verschenen op ScienceGuide

Download hieronder het onderzoeksrapport over de academische werkplaatsen. 

Onderzoeksrapport De academische werkplaatsen van het lectoraat Beroepsonderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten