Lectoraat Beroepsonderwijs

Het lectoraat Beroepsonderwijs heeft als focus het leren, opleiden en professionaliseren voor beroepsuitoefening. Het gaat dan om beroepsonderwijs dat voorafgaand aan de beroepsloopbaan wordt gevolgd maar ook om beroepsonderwijs tijdens de beroepsloopbaan. Volgens de visie van het lectoraat gaat het bij beroepsonderwijs zowel om de vraag ‘wat moet ik weten en hoe moet ik het doen’ (de technisch-instrumentele dimensie) als om de vraag ‘wie en hoe wil ik zijn in dit beroep’ (de normatieve kant).

Het lectoraatsprogramma kent drie programmalijnen:
1. Pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening: Op welke manieren worden leerprocessen tot beroepsuitoefening geconceptualiseerd en geoperationaliseerd en hoe zijn deze empirisch te onderbouwen? Welke interventies (van opleiders en curricula) stimuleren dergelijke leerprocessen?
2. Vormgeven beroepsonderwijs: Hoe kunnen leeromgevingen op de grens van opleiding en werkplek (ingebed in onze maatschappij) worden vormgegeven?
3. Beoordelen in beroepsonderwijs: Hoe kunnen we in het beroepsonderwijs zowel robuuste beslissingen nemen over studenten én het leren stimuleren door de inrichting en uitvoering van het toetsprogramma?

Het lectoraat werkt aan deze vraagstukken op verschillende wijzen, van promotieonderzoek tot onderzoekswerkplaatsen met docenten en een breed palet aan kenniscirculatie. Met als doel: het ontwikkelen van kennis, personen en systemen.

Lectoraatsnieuws

Lees meer

Contact

Bezoekadres:
Padualaan 97
3584 CH Utrecht

Postadres:
Postbus 14007
3508 SB Utrecht

Telefoon: 088 - 481 13 43
E-mail: lectoraatberoepsonderwijs@hu.nl

Oud-onderzoekers

Binnen het lectoraat Beroepsonderwijs werken voor korte of langere tijd allerlei onderzoekers. Bekijk wie onze oud-onderzoekers zijn.

@LectBeroepsondw