Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening

Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening (IvZ) van Hogeschool Utrecht doet praktijkgericht onderzoek naar patiëntenzorg, met als doel de gezondheid en het welbevinden van patiënten te verbeteren. Al het onderzoek is erop gericht mensen met een ziekte langer zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn. Het kenniscentrum doet onderzoek op het gebied van ouderen- en familiezorg, bewegen en gezondheid, logopedie, het doorvoeren van farmaceutische innovaties en gebruik van technologie in de zorg. Het Kenniscentrum IvZ bestaat uit een aantal lectoraten, gericht op de vakgebieden waarvoor de Faculteit Gezondheidszorg (FG) professionals opleidt.

Praktijkonderwijs Gezondheidszorg

Praktijkpartners

Praktijkpartners van het kenniscentrum zijn onder meer:

Praktijkgericht onderzoek

Essentiële voorwaarde voor al het onderzoek is dat de vraag uit de praktijk komt, of daarin zonder meer herkend wordt als relevant. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden ook gebruikt in de beroepspraktijk.

De lectoraten dragen hun kennis actief over naar partners in de beroepspraktijk door middel van lezingen, congressen, presentaties en workshops. Verankering in de praktijk is verder gegarandeerd doordat lectoren op uiteenlopende wijze betrokken zijn bij genootschappen en zorginstellingen op hun vakgebied, en met verschillende zorginstellingen en ziekenhuizen convenanten hebben gesloten. Vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk nemen op eigen verzoek en op verzoek van het kenniscentrum deel aan onderzoek en werken actief mee in de kennisontwikkeling, waardoor kenniscirculatie tot stand komt.

Hogeschool Utrecht ondertekent pledge Alles is gezondheid... op 10 september 2015 tijdens de themabijeenkomst 'Collectieve oplossingen voor persoonlijke preventie'.

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende krachten van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Deze combinatie leidt tot goede verbindingen tussen de lectoraten en opleidingen, en tot overdracht van nieuwe kennis uit het onderzoek naar het onderwijs.

Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Ook worden veel studenten actief betrokken bij het uitvoeren van het praktijkgerichte onderzoek. Mede hierdoor gaan zij goed voorbereid de beroepspraktijk in.

Het CareTechLab

In het gebouw op Heidelberglaan 7 is het CareTechLab van de Hogeschool Utrecht te vinden. Het CareTechLab is één van de resultaten van de speerpunten van de Hogeschool Utrecht, namelijk Zorg & Technologie. In het CareTechLab is te zien wat er gebeurt op het gebied van zorg en technologie, maar ook wat resultaten zijn van onderzoek binnen de HU. Het is voor iedereen mogelijk om een bezoek te brengen aan het lab en innovaties en nieuwe technologieën te bekijken, te ervaren en te testen. Ook kan het CareTechLab gebruikt worden voor het uitvoeren van onderzoek, door bijvoorbeeld studenten of docenten. In het CareTechLab is onder andere het volgende aanwezig:

 • Google Glass met Genzõ applicatie (maakt o.a. mantelzorgondersteuning op afstand mogelijk);
 • Zorgrobot ZORA (wordt al ingezet in de ouderenzorg en op scholen);
 • Interactive Modular Tiles (laat mensen op een laagdrempelige manier en met plezier bewegen);
 • Dynamische verlichting (verschillende lichtkleuren en lichtsterkten hebben effect op mensen).

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u graag een bezoek brengen aan het CareTechLab, neem dan contact met ons op via caretechlab@hu.nl.

De lectoraten

Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening bestaat uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn aandachtsgebieden of thema’s waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen. De lectoraten van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening zijn:

 • Chronisch Zieken
  Mensen worden ouder en krijgen daardoor vaker te maken met chronische aandoeningen. Onderzoek van dit lectoraat draagt bij aan oplossingen die deze ouderen langer zelfstandig laten leven.
 • Innovatie van Beweegzorg
  Beweegzorg is in beweging. De doelgroep wordt ouder en neemt in omvang toe, maar de middelen worden schaarser. De beroepspraktijk zoekt naar nieuwe organisatievormen om goede zorg te kunnen blijven aanbieden. De praktijkgerichte onderzoeken van dit lectoraat lopen voorop in deze zoektocht.
 • Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
  Hoe komen farmaceutische vernieuwingen zo snel en efficiënt mogelijk bij zorgverleners en patiënten terecht, en hoe zorg je ervoor dat ze deze vernieuwingen op de juiste manier inzetten? Dat zijn de kernvragen van dit lectoraat.
 • Leefstijl en Gezondheid
  Welke relaties zijn er tussen fysieke activiteit en fitheid? En welke factoren beïnvloeden die relaties, met name bij mensen met aandoeningen? Dit lectoraat zoekt naar de antwoorden.
 • Logopedie: Participatie door Communicatie
  Logopedisten zijn de primaire behandelaar van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Dit lectoraat maakt met effectonderzoek naar therapieën de logopedie nog effectiever.
 • Technologie voor Zorginnovaties
  Mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten functioneren en zo lang mogelijk zelf over hun zorgbehoefte laten beslissen: Dat is wat het Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties beoogt met haar onderzoek.

Jaaroverzicht 2016

 

Jaaroverzicht 2015

Jaaroverzicht 2014

Jaaroverzicht 2013

Jaaroverzicht 2012

Jaaroverzicht 2011

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten