Kenniscentrum Innovatie & Business

Wat moeten ondernemingen doen om innovatief te worden en te blijven, en succesvol te zijn in een omgeving die voortdurend verandert? Het Kenniscentrum Innovatie en Business zoekt naar antwoorden op die vraag.

Bespreking professionals

Onderzoeksprogramma Business Models in a Changing World

Ondernemers zien zich geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen, zoals de noodzaak van een duurzame samenleving en een betaalbare gezondheidszorg. Die uitdagingen vragen niet alleen om technologische oplossingen, maar ook om oplossingen op het terrein van leiderschap, ondernemerschap en businessmanagement. Wat bepaalt of een innovatie succesvol wordt, is vaak niet de innovatie zelf, maar juist de organisatie van de marktimplementatie. Om kansen te vertalen naar effecten op de business van bedrijven worden businessmodeling-methoden ingezet als hulpmiddel. Deze methoden werken goed op managementniveau bij het bedenken van nieuwe concepten. Maar in de praktijk blijkt dat het moeilijk is om businessmodeling-methoden door te vertalen naar procesinrichting en nieuwe verdienmodellen. Soms lukt dat zelfs helemaal niet. Veel bedrijven blijven doen wat ze altijd al deden en veranderen hun strategie en aansturing niet. Businessmodeling is het onderwerp van ons onderzoek, en daarbij concentreren we ons op de implementatie ervan.

Belangrijke bouwstenen voor ondernemingen om (in hun voortdurend veranderende omgeving) vitaal en innovatief te worden en te blijven, zijn:

 • businessmodelinnovatie als nieuwe concurrentiestrategie
  Businessmodelinnovatie vraagt om een multidisciplinaire aanpak, om samen tot nieuwe business te komen.
 • innoveren betekent samenwerken
  In deze tijd moeten ondernemers die willen innoveren, samenwerken. Maar samenwerken is voor ondernemers niet vanzelfsprekend. Daarom doen we met ons onderzoeksprogramma Business Models in a Changing World onderzoek te doen naar clustervorming en de inrichting van samenwerkingsverbanden in relatie tot nieuwe businessmodellen. Die kunnen het voor ondernemers mogelijk maken om succesvol te innoveren en groei te bewerkstelligen.
 • een focus op vaardigheden
  Om in een open, dynamische en onzekere omgeving mee te kunnen bewegen zijn de volgende vaardigheden onontbeerlijk:
  • Klantfocus: voortdurend in contact staan met de klant. Kernwoorden zijn interactie en cocreatie, open innovation (in interactie tot vernieuwing komen), een open cultuur als voedingsbodem voor nieuwe ideeën en inzichten.
  • Kennis van technologie en implementatie van technologie
   De oorsprong van innovatie ligt veelal in de technologie, zeker in de regio Utrecht (zie EBU Arbeidsmarktanalyse Utrecht, 2014).
  • Duurzaam (economisch) lerend vermogen
   Innoveren is niet langer eenmalig, het is een continu proces geworden. Dat vereist niet alleen kennis, maar ook speciale vaardigheden: ondernemend en reflecterend vermogen.

Deze bouwstenen vormen belangrijke thema’s van ons onderzoeksprogramma.

De lectoraten

De lectoraten van het Kenniscentrum Innovatie en Business vormen een afspiegeling van al deze aspecten van het dynamisch (re)organiseren van bedrijven. Ze geven invulling aan de verschillende facetten van businessmodelinnovatie. De verschillende bedrijfskundige disciplines vormen de basis voor de inrichting van de lectoraten.

Onderzoek met impact

De (regionale) beroepspraktijk heeft een centrale plaats in ons onderzoek. We willen bijdragen aan de innovatiekracht daarvan. Geen onderzoek om de wetenschappelijke waarde, maar onderzoek met maatschappelijke impact. De HU heeft daartoe een aantal HU-brede toepassingsgebieden benoemd waar wij vanuit Kenniscentrum Innbus met ons onderzoek op aansluiten:

Resultaten voor het onderwijs

Lectoren, experts binnen hun vakgebied, zijn de dragende kracht van het kenniscentrum. Zij zetten kennis en ervaring in voor onderzoek en innovatie binnen de beroepspraktijk. De lectoren worden gesteund door onderzoekers, die hun functie doorgaans combineren met die van docent. Hogeschool Utrecht stimuleert haar docenten om in onderzoek te participeren en zelf promotieonderzoek te verrichten binnen hun vakgebied. Hiermee verwerven deze docenten bagage om hun bachelorstudenten op te leiden tot ‘reflective practitioners’ met state-of-the-artkennis. Ook masterstudenten kunnen bijdragen aan het onderzoek van de verschillende lectoraten.

Jaarbericht
 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten