Netwerk

Marktpartijen en hbo-instellingen, verenigd binnen Kennis Transfer Bouw (KTB), hebben het initiatief genomen om dit lectoraat tot stand te brengen in een innige dialoog tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Het Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen KTB, Hogeschool Utrecht, Fosag, WVB, Vestia, De Alliantie, Mitros, Ymere en SBR.

Binnen het kader van het Impulsprogramma 2006-2010 HBO Gebouwde Omgeving werkt Hogeschool Utrecht samen met Saxion Hogescholen, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Zuyd, Avans Hogescholen en Hogeschool Rotterdam.