Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties

Mensen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en functioneren en over hun zorgbehoefte te beslissen. Dat is het doel van het onderzoek van het Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties.

De maatschappelijke noodzaak is helder: het aantal ouderen neemt toe, er dreigen capaciteitstekorten en de zorgkosten stijgen. Maar het is niet alleen een kwestie van geld en capaciteit: Veel ouderen en chronisch zieken wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Technologie maakt het mogelijk om langer zelfstandig te blijven.

Technologie

Het lectoraat onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van technologie in de zorg en wordt gekend voor haar netwerken en expertise die het heeft in technologische innovaties. De modelwoningen die het lectoraat samen met de installatiebranche realiseerde zijn een mooi voorbeeld. Met bouwkundige en technologische aanpassingen kunnen mensen met dementie, mensen met COPD of met een verminderd gezichtsvermogen langer thuis blijven wonen. Een ander voorbeeld is dat er aanvullende competenties voor het gebruik van eHealth zijn ontwikkeld. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld makkelijker eHealth toepassingen worden gebruikt bij de zorgverlening.

Onderzoekslijnen

Binnen dit lectoraat ligt een sterke focus op technologische innovaties. Uitgangspositie middels de onderzoekslijnen Smart Care en Smart Environment, waarbij steeds de uitgangspositie is om mensen zelfredzaam te laten zijn. 

Het lectoraat heeft twee onderzoekslijnen op het gebied van:

De activiteiten in relatie tot duurzame woningaanpassing, bouwfysische aspecten en healing environments worden ondergebracht in de onderzoekslijn Smart Environment. In de onderzoekslijn Smart Care, is het onderzoek gericht op eHealth toepassingen voor professionals. Hier vinden de activiteiten plaats naar eHealth toepassingen voor de monitoring van fysiologische functies bij chronisch zieken vanuit het perspectief van het service model (hoe behoort een zorgprofessional te handelen bij zorg op afstand) én vanuit het perspectief van het detectiemodel (wanneer behoort de professionals te handelen, m.a.w. welke datasets zijn nodig om een handeling op afstand te rechtvaardigen).

Kennis delen

De lector en de onderzoekers delen hun kennis met studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmakers. Maar ook met beroepsbeoefenaars: binnen zorginstellingen, binnen de techniek (bijvoorbeeld productdesigners) en in de installatiebranche. Daarbij is er sprake van tweerichtingsverkeer: al deze partijen werken mee aan het onderzoek. Bovendien draagt het lectoraat haar kennis over in colleges voor bachelor- en masterstudenten. Ook de minor Technologie en Zorg en de jaarlijkse Summercourse Health and Engineering zijn podia voor kennisoverdracht.