Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties

Mensen in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en functioneren en over hun zorgbehoefte te beslissen. Dat is het doel van het onderzoek van het Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties.

Onderwijs Bolognalaan 101

De maatschappelijke noodzaak is helder: het aantal ouderen neemt toe, er dreigen capaciteitstekorten en de zorgkosten stijgen. Maar het is niet alleen een kwestie van geld en capaciteit: Veel ouderen en chronisch zieken wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Technologie maakt het mogelijk om langer zelfstandig te blijven.

Technologie

Het lectoraat onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van technologie in de zorg. De modelwoningen die het lectoraat samen met de installatiebranche realiseerde zijn een mooi voorbeeld. Met bouwkundige en technologische aanpassingen kunnen mensen met dementie, mensen met COPD of met een verminderd gezichtsvermogen langer thuis blijven wonen. Een ander voorbeeld: Dankzij ICT kan een diabetespatiënt zelf zijn bloedsuikerwaarden doorgeven aan een arts op afstand, zodat hij minder vaak naar het ziekenhuis hoeft. Zo vermindert technologie de zorgkosten.

Taakherschikking

Het lectoraat onderzoekt ook de rol van taakherschikking en -delegatie. Dankzij eenduidige behandelprocedures en met behulp van technologie ontstaan nieuwe beroepen zoals de optometrist. Deze kan het werk van de oogarts deels overnemen. Andere voorbeelden zijn huidtherapeuten, physician assistants, mondzorgkundigen en ouderenadviseurs. Deze beroepsbeoefenaren kosten minder dan de artsen die eerder een deel van het werk deden. Zo dragen taakherschikking en technologie bij aan lagere zorgkosten.

Kennis delen

De lector en de onderzoekers delen hun kennis met studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmakers. Maar ook met beroepsbeoefenaars: binnen zorginstellingen, binnen de techniek (bijvoorbeeld productdesigners) en in de installatiebranche. Daarbij is er sprake van tweerichtingsverkeer: al deze partijen werken mee aan het onderzoek. Bovendien draagt het lectoraat zijn kennis over in colleges voor bachelor- en masterstudenten. Ook de minor Public Health Engineering en de jaarlijkse summercourse Health and Engineering zijn podia voor kennisoverdracht.

Meer informatie

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten