Lectoraat Microsysteemtechnologie

Het lectoraat houdt zich bezig met productverbetering en industrialisatie van microsystemen. Dit zijn vaak autonome sensorsystemen voor het bemeten van de leefomgeving. Daardoor worden productie-uitval en projectvertraging voorkomen en wordt de productieopbrengst groter.

Microsysteemtechnologie

Microsystemen, vaak autonome sensorsystemen voor het bemeten van de leefomgeving, maken momenteel een sterke ontwikkeling door. Grote moeilijkheden doen zich echter voor bij het opstarten en opvoeren van de productie. Het vakgebied concentreert zich immers op systemen met zeer hoge nauwkeurigheden, en de productie daarvan behoort tot de meest lastige die er bestaat.

De oorsprong van de problemen ligt vaak in het productontwikkelingsproces, waar eerder onvoldoende rekening gehouden werd met deze lastige productietechnologieën. Door hier te snel en ondoordacht overheen te stappen ontstaat productie-uitval, een te lage productieopbrengst (als gevolg hiervan oplopende productiekosten), maar vooral ook projectvertraging op een moment dat investeringen al plaatsgevonden hebben.

Het Lectoraat Microsysteemtechnologie richt zich op dit domein:

  • Door optimalisatie van productontwerp en de ontwerpprocedures worden lastige productiemethodieken vroegtijdig onderkend en voorkomen
  • Modularisering van productieprocessen. Bestaande productieprocessen worden op modulaire wijze gecombineerd, waardoor hergebruik in opeenvolgende productfamilies vergroot wordt. Door meer hergebruik dalen de engineeringinspanning en de kosten van industrialisatie. De kwaliteit verbetert door vermindering van aanloopproblemen.

Voorbeelden van onderzoek

Onder de paraplunaam Submissive Product Design zijn tien projecten uitgevoerd waarin tijdens het productontwikkelingsproces bindend rekening is gehouden met de beoogde productiemethode. Alleen die oplossingen waarvoor een productieproces bestaat, mochten in de productontwikkeling toegepast worden. Bij de projecten waren steeds bedrijven, studenten en tutoren betrokken en werd een actueel probleem van het bedrijf geadresseerd.

De onderhoudsindustrie is een arbeidsintensieve industrie die te maken heeft met een structureel tekort aan werknemers. Voor dit probleem is productiviteitsverbetering de enige uitweg. Er is behoefte om de onderhoudsplanning te verbeteren op basis van geautomatiseerde statusmetingen aan objecten, Condition Based Maintenance (CBM). Bij CBM wordt met sensoren de onderhoudsbehoefte van objecten en installaties bepaald. Het lectoraat stelt zich ten doel om de verworven rol op het gebied van sensorsystemen uit te bouwen naar een nationaal leidende kennispositie op het gebied van sensorsystemen voor CBM.

Onder de noemer HUniversal Production is de productiefilosofie van de toekomst neergezet. Het is geënt op de ontwikkeling rond Agile Manufacturing (AM). AM wil de flexibiliteit en reactietijd bij productievragen verbeteren. In het project worden de uitgangspunten van AM gebruikt voor het definiëren van een domeinspecifieke invulling voor de microtechnologie. Hierbij werden zes studierichtingen en meer dan tien bedrijven betrokken.

Meer informatie