Speerpunt Zorg en Technologie

Het speerpunt Zorg en Technologie is verweven in de onderzoekslijnen Preventie en Evidentie Effectieve Zorg door het ontwikkelen en evalueren van eHealth toepassingen voor de zorg, en het onderzoeken van innovatiemogelijkheden door het inzetten van nieuwe technologie. Uitgangspunt in dit onderzoek is dat nieuwe technologie van meerwaarde is voor de patiënt en dat deze wordt betrokken in de ontwikkeling en evaluatie van toepassingen. Voorbeelden van toepassingen zijn de ontwikkeling van web-based diagnostiek van spraakstoornissen (FAN 2.0), beeldzorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, tablets en games als therapeutisch middel en apps voor ondersteuning van communicatie.