Samenwerking met Koninklijke Auris Groep

Koninklijke Auris Groep en Lectoraat Logopedie werken vanaf de eerste fase samen in het initiëren van praktijkgericht onderzoek, het aanvragen van subsidies en het uitvoeren van projecten. Daarnaast zijn er gezamenlijke activiteiten die bijdragen aan kennisoverdracht, zoals het organiseren van studiedagen en congressen en het publiceren van resultaten. Het lectoraat heeft ook een adviesfunctie, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de Auris onderzoeksnotitie, in verantwoording van zorg naar de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en in de Denktank Taal. De gezamenlijke missie is het innoveren van interventies voor taalontwikkelingsstoornissen.

De Denktank Taal bestaat uit het Lectoraat Logopedie van Hogeschool Utrecht, beleidsmedewerkers en onderzoekers van de afdeling K&D Koninklijke Auris Groep en professionals uit het onderwijs en de zorg van de Koninklijke Auris Groep. De Denktank Taal komt tweemaal per jaar bij elkaar. Het doel is om praktijk, onderzoek, opleiding en beleid samen te brengen. De Denktank Taal voert zelf geen onderzoek uit, maar zet projecten uit volgens de stappen van de kenniscyclus. Vragen uit de praktijk worden verzameld en beoordeeld en indien gewenst omgezet naar onderzoeksvragen. Er worden activiteiten geïnitieerd om resultaten te vertalen naar de praktijk via interne publicaties, publicaties in tijdschriften en presentaties op congressen. De denktank Taal geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en het bestuur van Auris.

Koninklijke Auris Groep

logo Koninklijke Auris Groep

www.auris.nl